Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

 24. 8. 2020 | prevence a očkování

Měla jsem pozitivní test na krvácení do stolice, ale následná kolonoskopie byla v pořádku. Kdy bych měla absolvovat další vyšetření a které to má být – stačí test, nebo to musí být zase kolonoskopie?

Jestliže byl výsledek provedené kolonoskopie negativní (tj. onkologický problém u vás není), máte ohledně screeningových vyšetření pro prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku nyní pauzu na 10 let, a to bez ohledu na skutečnost, že předchozí test na okultní krvácení do stolice (TOKS) byl pozitivní. Kolonoskopie je dostatečně průkazná, naopak výsledek testu může být takzvaně falešně pozitivní, což mohou zapříčinit některé potraviny či užívané léky, nebo ve stolici sice stopy krve jsou, ale v důsledku neonkologické příčiny (stává se to např. u hemoroidů).

Po 10 letech od provedené kolonoskopie se budete moci rozhodnout, zda se chcete vrátit do režimu pravidelného vyšetřování metodou TOKS, nebo máte zájem znovu absolvovat screeningovou kolonoskopii. Záleží na vašem rozhodnutí.

TOKS se má v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku provádět při preventivních prohlídkách u praktického lékaře nebo u gynekologa, a to ve věku od 50 do 55 let v jednoročním intervalu, ve věku nad 55 let pak jednou za dva roky. Je-li výsledek testu negativní (tj. ve stolici nebyla krev), má být v odstupu jednoho roku, resp. dvou let toto vyšetření opakováno. Kdyby byl výsledek testu pozitivní (krev ve stolici byla), bude pacient odeslán na kolonoskopické vyšetření na některé akreditované smluvní pracoviště.

Test lze (nově již od 50 let věku) rovnou nahradit tzv. primární screeningovou kolonoskopií v intervalu 1x za 10 let, má-li sám pacient zájem ji absolvovat. I v tomto případě ji má podstoupit na některém z akreditovaných pracovišť.

Pokud kolonoskopické vyšetření (ať už primární screeningové, pro které se pacient sám rozhodl místo testu, nebo diagnostické, na které bylo odeslán kvůli pozitivitě TOKS) neodhalí žádný onkologický problém, je screeningový program vždy na 10 let přerušen. Jestliže je v rámci screeningových vyšetření diagnostikován onkologický problém, je pacient ze screeningu vyřazen (protože ten se týká zdravých bezpříznakových osob) a je odeslán k léčbě a sledování na specializované pracoviště.

Připomínáme, horní věková hranice screeningových vyšetření stanovena není. Pouze se v rámci adresného zvaní na screeningy nepokračuje s rozesíláním dopisů u klientů nad 70 let, kteří na vyšetření nechodí a ani na pozvánky nereagují. Pokud si to však rozmyslí a obrátí se na svého lékaře, budou samozřejmě vyšetřeni a pojišťovna péči uhradí.