Je třeba hlásit zdravotní pojišťovně "přestup" z mateřské na rodičovskou dovolenou? Nevím také, zda by byl za mě stát plátcem pojistného po celé 3 roky, kdybych čerpala zvýšený rodičovský příspěvek po dobu 2 let, ale rodičovskou dovolenou nahlásila u zaměstnavatele na roky tři.

Zdravotní pojišťovně je nutné vždy oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné. Jestliže na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, platba státu trvá. Nic hlásit není třeba, stále patříte do stejné kategorie státních pojištěnců, označené na formuláři Přihláška a evidenční list pojištěnce písmenem E. Bylo by ale samozřejmě nutné hlásit například, že ženě skončila mateřská dovolená a rodičovskou dovolenou čerpá muž. Za osoby, které jsou zaměstnané, plní oznamovací povinnost zaměstnavatel (pokud jsou mu dané skutečnosti známy).

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu mimo jiné za příjemce rodičovského příspěvku podle zákona o státní sociální podpoře, za ženy na mateřské a za osoby (tedy nejen ženy, ale i muže) na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění (viz § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Za osobu, která čerpá rodičovský příspěvek, je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, a to bez ohledu na to, zda je rodičovský příspěvek poskytován po dobu dvou, tří či čtyř let. Osoba, která se rozhodne čerpat rodičovský příspěvek po dobu dvou let (ve zvýšené výši, při splnění příjmových kritérií), ztrácí po těchto dvou letech nárok na platbu pojistného státem, pokud ovšem nenastane jiná skutečnost, která by platbu státu zajistila. A ta v uváděném případě nastane, neboť chcete dál čerpat rodičovskou dovolenou. Tu může zaměstnaná osoba čerpat až do dovršení tří let věku dítěte a po celou tuto dobu je za ni opět plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.

V popsaném případě za vás tedy stát bude platit pojistné na zdravotní pojištění po celé uváděné tři roky. Následně by za vás byl plátcem pojistného v případě, že byste se zařadila do kategorie osob, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tuto skutečnost už by ale bylo třeba pojišťovně nahlásit; i když jde jen o "přestup" z kategorie E do kategorie L v rámci státních pojištěnců. Musela byste přitom splňovat podmínky stanovené pro "celodenní, osobní a řádnou péči" o dítě a nesměla byste mít příjmy ani ze zaměstnání, ani ze samostatné výdělečné činnosti.