Otázka týdne

Rozhodl jsem se jako OSVČ přejít na uplatňování paušálních výdajů. Budu proto podávat dodatečné daňové přiznání za předchozí období, kde mi po dodanění zásob a pohledávek vznikne nedoplatek na dani. Jakým způsobem se přechod řeší z pohledu zdravotního pojištění? Musím podat dodatečný opravný přehled?

Při změně způsobu uplatňování výdajů se provádí úprava podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Tato úprava se promítne do dodatečného daňového přiznání. V době, kdy se provádí úprava podle § 23 odst. 8 ZDP, jde o úpravu rozdílu mezi příjmy a výdaji (v případě, že OSVČ vede daňovou evidenci), nebo o úpravu výsledku hospodaření (v případě, že OSVČ vede účetnictví). Z tohoto pohledu pak je uplatnění odlišné i pro účely zdravotního pojištění podle toho, zda OSVČ vede účetnictví nebo daňovou evidenci.

U OSVČ vedoucí účetnictví se daňová úprava podle § 23 odst. 8 ZDP promítne do výsledku hospodaření. OSVČ je povinna tuto úpravu zohlednit pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. V případě podání dodatečného daňového přiznání za předchozí rok je OSVČ povinna podat opravný přehled podle § 24 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Případný dluh doplatí do 30 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla. V takovém případě nebude penalizována.

V případě OSVČ vedoucí daňovou evidenci nelze daňovou úpravu podle § 23 odst. 8 ZDP považovat za příjem ani výdaj ze samostatné výdělečné činnosti – jde o úpravu rozdílu mezi příjmy a výdaji. V době, kdy se úprava projeví pro daňové účely (např. při „dodaňování“ pohledávek), nebude OSVČ promítat úpravy pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Do vyměřovacího základu se promítnou až v době, kdy dojde ke skutečnému plnění (příjmy při úhradě pohledávek, prodeji zboží, výdaje z úhrady závazků). Při podání dodatečného daňového přiznání tato OSVČ své zdravotní pojišťovně nemusí podávat opravný přehled.