Otázka týdne

Zdravotní pojištění za mne platí stát, já nejsem výdělečně činná a starám se o osmiletého a desetiletého syna. Oba budou přes prázdniny u babičky a kvůli tomu za mě údajně stát přestane pojistné platit. Musím si ho skutečně začít platit sama?

Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění (mimo jiné) za osobu celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (kategorie „L“). Daná osoba přitom nesmí mít příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Uvedené podmínky splňujete, přesto z této kategorie státních pojištěnců můžete být v některém období vyřazena.

Podmínka celodenní osobní a řádné péče se totiž považuje za splněnou jen tehdy, pokud jde skutečně o osobní, řádnou a celodenní péči. Dítě nesmí být svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny. Když podmínka splněna není – přičemž rozhodným obdobím je celý kalendářní měsíc – musí pojištěnec své zdravotní pojišťovně oznámit ztrátu nároku na zařazení do této kategorie, a to do 8 dnů.

Kdybyste tedy své děti svěřila do péče jiné osobě na celý kalendářní měsíc, měla byste to oznámit pojišťovně a zaplatit si pojistné za dané období sama jako osoba bez zdanitelných příjmů. Následně, až byste zase obě děti měla ve své osobní celodenní a řádné péči, byste se opět přihlásila do příslušné kategorie státních pojištěnců. Ovšem vzhledem k tomu, že nebývá běžné odeslat dítě na prázdniny k babičce apod. na dva celé kalendářní měsíce, není většinou nutné takovou situaci s pojišťovnou řešit. Nejde-li o celý kalendářní měsíc, máte stále nárok na zařazení mezi státní pojištěnce z důvodu péče o dvě děti ve věku do 15 let.

Vzhledem k dotazům rodičů, kteří naopak žádají o přeřazení z kategorie OBZP do státní kategorie „L“ např. z důvodu péče o dítě v době týdenní nemoci dítěte, uzavření školy apod., sdělujeme, že v takovém případě zařazení do státní kategorie „L“ není možné, protože by se jednalo o spekulativní jednání. Výše uvedený výklad k dotazu je možný, pouze pokud je již pojištěnec ve státní kategorii „L“ zařazen.