Otázka týdne

V květnu jsem udělala maturitu a jsem už přijata na vysokou školu. O prázdninách mám domluvenou brigádu ve Francii. Vyplývá mi z dané situace nějaká povinnost ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, nebo za mě nadále prostě platí pojistné stát?

Jestliže student složil v květnu maturitní zkoušku a bez přerušení pokračuje studiem na vysoké škole, považuje se i celá doba od ukončení střední školy do dne zápisu na vysokou školu za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Dotyčný student tak patří bez dalších podmínek (ať je výdělečně činný, nebo ne) mezi tzv. nezaopatřené děti, za které pojistné platí stát. Jen maturanti, kteří dál ve studiu nepokračují, nesmí o posledních prázdninách po celý (!) kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost – v takovém případě by nebyli považováni za nezaopatřené dítě a stát by za ně pojistné neplatil.

Co se týká pobytu ve Francii (nebo jiné zemi EU), záleží na tom, jak bude posuzována výdělečná činnost, kterou si tam chcete přivydělávat. Platí totiž, že evropské právo je nadřazeno právu českému.

Když se bude jednat o práci, která je podle tamních předpisů o sociálním zabezpečení považovaná za zaměstnání, znamená to, že podléháte právním předpisům daného státu v celé oblasti sociálního zabezpečení, včetně zdravotního pojištění. Stala byste se tedy účastníkem tamního systému zdravotního pojištění. Musela byste se odhlásit z českého systému a vrátit průkaz VZP. Stát by za vás v ČR neplatil pojistné a platit by ho začal zase až po vašem návratu (samozřejmě za podmínky, že budete díky studiu opět nezaopatřeným dítětem).

Je ale vcelku pravděpodobné, že vaše brigáda ve Francii za "zaměstnání" považována nebude. Pak zůstáváte českým pojištěncem a nadále za vás platí pojistné stát. Ve Francii byste se mohla prokázat svým modrým průkazem pojištěnce VZP, který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění, a měla byste s ním nárok na veškerou nezbytnou zdravotní péči. Bližší informace získáte na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění (www.kancelarzp.cz). Rozhodně ale doporučujeme se na cestu i komerčně pojistit. Třeba u naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP – dostanete navíc jako studentka slevu.

Připomínáme ještě, že pojištěnec má povinnost vždy oznámit své zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Školy tuto povinnost nemají, i když většina z nich oznámení provádí. Nezapomeňte si tedy zjistit, zda za vás škola zdravotní pojišťovně oznámila ukončení studia na střední škole, resp. pak hlavně zahájení studia na vysoké škole. Pokud ne, musíte tyto skutečnosti oznámit sama.