Otázka týdne

Skončila jsem teď v březnu se studiem na vysoké škole a hledám si práci. Od dubna bych mohla nastoupit do jedné firmy, ale mělo by se jednat o práci na dohodu. Chtěla bych se zeptat, jak to bude s placením pojistného na zdravotní pojištění.

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění bude rozhodující, zda s vámi zaměstnavatel uzavře dohodu o pracovní činnosti, nebo dohodu o provedení práce a jak vysoký bude váš příjem za kalendářní měsíc, s čímž souvisí, zda se výkonem této činnosti stanete pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem.

Pojištěnec vykonávající činnost na základě dohody o pracovní činnosti je považován za zaměstnance tehdy, pokud jeho příjem dosažený za kalendářní měsíc činí alespoň 3 500 Kč. U dohody o provedení práce je tato hranice stanovena na 10 001 Kč. Příjmy dosažené v kalendářním měsíci u jednoho zaměstnavatele na základě výkonu více dohod o pracovní činnosti nebo více dohod o provedení práce se sčítají.

Jestliže dosáhnete v kalendářním měsíci výše uvedeného příjmu, budete pro účely zdravotního pojištění považována za zaměstnance, zaměstnavatel bude povinen se za vás přihlásit u zdravotní pojišťovny k platbě pojistného a odvádět pojistné. Pojistné zaměstnance činí 13,5 % z vyměřovacího základu, podílí se na něm z 1/3 zaměstnanec a ze 2/3 zaměstnavatel a je povinností zaměstnavatele uhradit je včas a ve správné výši.

Připomínáme, že pro zaměstnance je, až na výjimky dané zákonem, stanoven minimální vyměřovací základ, a to ve výši minimální mzdy. Pokud byste se na základě dosaženého příjmu stala zaměstnancem, ale váš příjem byl nižší, např. u DPČ 8 000 Kč, byla byste povinna uhradit (prostřednictvím zaměstnavatele) pojistné i z rozdílu svého skutečného a zákonem stanoveného minimálního vyměřovacího základu. 

Kdybyste se vzhledem k výši dosaženého příjmu nestala pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem, neměla jiné zaměstnání, nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost a nebyl by za vás plátcem pojistného ani stát, musela byste si hradit pojistné sama, jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů.