Otázka týdne

Mám se zaměstnavatelem spor ohledně toho, zda jsem skutečně byl v udaný den u lékaře. Může mi pomoci pojišťovna? Platí se za potvrzení nějaký poplatek?

Vyšetření či ošetření by vám měl potvrdit daný lékař, a to i dodatečně (v dokumentaci musí být datum návštěvy zaznamenáno). Potvrzení vyžádané pacientem může být zpoplatněno, v každém případě zdravotnický pracovník musí být zaměstnanci nápomocen, aby mohl zaměstnavateli prokázat "překážku v práci". Ustanovení § 206 odst. 2 zákoníku práce uvádí totiž nejen, že "Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli", ale také že "Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost." Lékař je tedy povinen vystavit na vyžádání pacientovi potvrzení o návštěvě; pokud by ale tuto informaci chtěl přímo zaměstnavatel, není oprávněn mu ji podat.

Pomoci svému klientovi může i jeho zdravotní pojišťovna. Každé ošetření či vyšetření u lékaře se samozřejmě objeví v informačním systému pacientovy pojišťovny, neboť až na základě vykázaných příslušných kódů je lékaři zaplaceno. Když jde o výkony, které nejsou lékaři placeny jednotlivě, ale jsou zahrnuty v paušální kapitační platbě u praktického lékaře, vykazuje lékař tzv. signální kódy. Všechny výkony se tak spolu se jménem lékaře (nebo názvem zdravotnického zařízení) a s datem provedení objeví ve výpisu Přehled úhrad zdravotní péče, který svému pojištěnci na vyžádání poskytne jeho zdravotní pojišťovna, a to podle zákona jednou ročně a bezplatně.

Pojištěnci VZP výpis vystaví na kterémkoli pracovišti VZP. Problémem ale může být, pokud vyšetření proběhlo relativně nedávno – to ještě v informačním systému pojišťovny nemusí být zaznamenáno.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí