Otázka týdne

Existuje v okolních zemích obdoba regulačních poplatků v nemocnici? V jaké výší je pacienti platí?

Informace o výši tzv. spoluúčasti pacienta na poskytnuté zdravotní péči včetně poplatků za pobyt v nemocnici v jiných zemích má VZP jen zprostředkovaně, neboť nejsou součástí přeúčtovávání úhrad zdravotní péče – pacient si je vždy platí sám. Základní údaje o poplatcích za zdravotní služby v jednotlivých zemích Evropy nabízejí webové stránky Kanceláře zdravotního pojištění, která je styčným orgánem ČR pro oblast zdravotní péče rámci Evropské unie (www.kancelarzp.cz).

Naši nejbližší sousedé, Slováci, poplatky za pobyt v nemocnici či LDN (1,66 eura) od roku 2006 zrušili. Nadále mají poplatek za pobyt průvodce v nemocnici, a to 3,32 eura za den, ale od poplatku jsou osvobozeny kojící matky s kojencem, průvodce dítěte do 3 let a průvodce pacienta do 18 let přijatého na onkologickou léčbu. Platí se za pobyt v lázních, a  to podle druhu léčby (diagnózy) a sezóny: 1,66, 4,98, nebo 7,30 eura za den.

V Německu nemocniční péče znamená spoluúčast 10 eur za den po celkovou dobu max. 28 dní v roce, přičemž na osoby do 18 let se nevztahuje žádná spoluúčast. V Rakousku se platí za hospitalizaci 9,10-18,80 eura za den (záleží na spolkové zemi a typu nemocnice) po dobu max. 28 dní. Na výrazně vyšší částky samozřejmě hospitalizace přijde, pokud si pacient vyžádá přijetí do "zvláštní třídy" (Sonderklasse).

Ve Francii je hospitalizační paušál 18 eur za den za stravu a pacient hradí i 20 % nákladů (v některých případech je nemocniční péče poskytována bez spoluúčasti). Dost draho vyjde hospitalizace v Belgii, kde se platí přijímací poplatek ve výši 42,58 eura za první den a základní spoluúčast pacientů ve státní nemocnici je 15,31 eura za den (některé osoby, např. nezaopatřené děti 5,44 eura), k tomu paušální spoluúčast za léky 0,62 eura za den. V Bulharsku se platí za každý den hospitalizace 5,80 leva (tj. asi 75 Kč) po dobu max. 10 dnů v roce. V Polsku a Maďarsku je akutní nemocniční péče bez spoluúčasti.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí