Otázka týdne

Naše zaměstnankyně si vzala dvě děti do pěstounské péče a v současné době je s nimi na rodičovské dovolené. Chce teď nastoupit zpátky do zaměstnání, až dětem budou 4 roky. Jak to bude s placením pojistného? Odvádí se pojistné i z odměny pěstouna, na kterou má nárok, a kdo ho bude hradit?

Odměna pěstouna se pro účely pojistného na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti. Vyplácí ji Úřad práce a ve vztahu ke zdravotní pojišťovně zaměstnance proto plní úlohu zaměstnavatele. Je povinen plnit veškeré povinnosti, včetně odvodu pojistného na zdravotní pojištění z tohoto příjmu.

Vaše zaměstnankyně je tedy z titulu nároku na odměnu za pěstounskou péči zároveň zaměstnancem Úřadu práce a např. při posuzování dodržení minimálního vyměřovacího základu je třeba u ní postupovat jako u kteréhokoliv jiného zaměstnance, který má více zaměstnavatelů. Pokud by byl její vyměřovací základ v zaměstnání nižší než zákonem stanovený minimální vyměřovací základ (např. u zkráceného úvazku) a pracovnice doložila potvrzení Úřadu práce o úhradě pojistného vypočteného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, v zaměstnání by se již doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu neprováděl.