Otázka týdne

Chtěli bychom zimní dovolenou strávit na Kanárských ostrovech nebo někde jinde v teple. Jistěže budeme pojištěni, ale napadlo mě, jak by to bylo s možností uplatnit tam český průkaz pojištěnce pro případ, že bychom potřebovali nějaké ošetření.

Mnoho oblíbených ostrovních destinací českých turistů patří k místům, kde můžete v případě potřeby zdravotní péče předložit svůj český průkaz pojištěnce (EHIC) a péče by vám měla být poskytnuta za stejných podmínek, jako tamním obyvatelům. Bývá však jednodušší prokázat se i zde platným komerčním cestovním pojištěním. Výhodně ho jako pojištěnci VZP pořídíte u naší dceřiné Pojišťovny VZP, a.s.

Nabízíme vám stručný přehled, kde se mimo evropský kontinent uplatňují evropská nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení včetně oblasti zdravotní péče. Jedná se o tato závislá, zámořská a autonomní teritoria: zmiňované Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy, tj. Mallorca, Menorca a několik dalších menších ostrovů, včetně Pytyuských ostrovů zahrnujících Ibizu a Formenteru, dále ostrovy Ceuta a Melilla (vše Španělsko). Patří sem i Azorské ostrovy a Madeira (náleží Portugalsku), Francouzská Guyana, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon, Guadeloupe, Martinik a francouzská část ostrova St. Martin (Francie), Gibraltar (Spojené království Velké Británie a Severního Irska). Vydat se s průkazem EHIC můžete i na další místa mimo kontinent, kde si ale tepla moc neužijete: skotské Shetlandské ostrovy, Orkneje a Vnitřní i Vnější Hebridy.

Evropská koordinační nařízení naopak neplatí na některých ostrovech přesto, že jsou "evropštější" než mnohé z těch v předchozím odstavci. Jedná se o dánské Faerské ostrovy a Grónsko a také o Normanské ostrovy (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou) a Ostrov Man, které náleží Spojenému království Velké Británie a Severního Irska. Evropský průkaz zdravotního pojištění vás tu nezachrání, musíte mít cestovní pojištění. Dodatečně by vám zdravotní pojišťovna mohla refundovat jen náklady, které jste tu vynaložili na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během vašeho pobytu, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území ČR.

Podrobnosti o možnostech dodatečné refundace zdravotní péče, kterou pojištěnec VZP zaplatí v zahraničí, najdete na našich webových stránkách. Informace o možnostech čerpání zdravotní péče v zemích EU a přímo v místech, kam se chystáte, získáte prostřednictvím Kanceláře zdravotního pojištění (info@kancelarzp.cz) nebo je najdete přímo na stránkách www.kancelarzp.cz.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí