Otázka týdne

Jak je to se zdravotním pojištěním dětí nalezených v babyboxech?

Děti z babyboxů se dnem nalezení stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění a pojistné za ně platí – jako za každé nezaopatřené dítě – stát. U které české zdravotní pojišťovny bude dítě registrované, vyplývá z toho, které pojišťovně bude jeho nalezení oznámeno. Nemusí to automaticky být VZP. Pokud by žádná zdravotní pojišťovna nebyla oprávněnou osobou zvolena, bude se aplikovat ustanovení zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně (§ 2 odst. 1), kde je uvedeno, že VZP provádí veřejné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny.

Jestliže je nalezení dítěte v babyboxu oznámeno Všeobecné zdravotní pojišťovně, je dítě zaregistrováno jako nový pojištěnec VZP ode dne nalezení, což je zároveň dnem získání trvalého pobytu (podle zákona o veřejném zdravotním pojištění vzniká zdravotní pojištění dnem získání trvalého pobytu na území ČR). Místem trvalého pobytu je u dětí nalezených v babyboxech sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu bylo dítě nalezeno.

K přihlášení dítěte do českého systému veřejného zdravotního pojištění jsou nutné doklady o jménu a příjmení dítěte, datu jeho nalezení a předpokládaném datu narození a o místu trvalého pobytu (adresa sídla příslušné ohlašovny).

Podle zákona o státním občanství děti mladší 3 let, které jsou nalezeny na území ČR a jejichž totožnost se nepodaří zjistit, nabývají státní občanství České republiky, a to dnem nalezení, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabyly státní občanství jiného státu. V případě, že bude během těchto 6 měsíců doručeno pojišťovně oznámení, že dítě nabylo státní občanství jiného státu, prověřuje se další účast dítěte v českém systému veřejného zdravotního pojištění v souladu s právními předpisy ČR nebo příslušnou evropskou legislativou.