Otázka týdne

Může si cizinec sjednat u VZP komerční zdravotní pojištění, které by svým rozsahem odpovídalo běžnému zdravotnímu pojištění českého občana?

Zdravotní péči v rozsahu, který je shodný s rozsahem českého veřejného zdravotního pojištění, zajišťuje Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE, které nabízí Pojišťovna VZP, a. s., což je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na rozdíl od jiných komerčních pojištění je zcela bez výluk a celková výše limitu pojistného plnění není omezena. Maximální výše na jednu pojistnou událost je 3 miliony korun. Toto pojištění zabezpečuje poskytnutí zdravotní péče ve více než 4 500 smluvních zdravotnických zařízeních bez nutnosti její přímé úhrady a obsahuje nadstandardní asistenční služby AXA ASSISTANCE. Je určeno pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči, a nabízí i možnost připojištění péče o novorozence. Je také plně v souladu s požadavky zákona o pobytu cizinců na území ČR.

PVZP nabízí i další varianty zdravotního pojištění cizinců. Liší se rozsahem nabízených služeb. 

Výhodou všech komerčních pojištění u PVZP je pro cizince nepřetržitá asistenční služba renomované společnosti AXA ASSISTANCE. Pojištění cizinců lze uzavřít na obchodních místech Pojišťovny VZP, a. s., na pobočkách VZP ČR, u spolupracujících pojišťovacích zprostředkovatelů a také na vybraných pobočkách České pošty, případně on-line. Více informací najdete na www.pvzp.cz.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí