Proč už se neorganizují školní preventivní stomatologické prohlídky? Zdravotní pojišťovna je neplatí?

Ke zrušení povinných zubních prohlídek dětí organizovaných školou došlo v rámci změn ve zdravotnictví již v roce 1992, v souvislosti s tím, že rodiče získali právo vybírat si pro své dítě lékaře, tedy i zubního. Navíc zákonný zástupce musí být při zubní prohlídce dítěte do věku 15 let přítomen a musí dát eventuálně souhlas k příslušnému ošetření. Přítomnost zákonného zástupce musí být stvrzena podpisem v dokumentaci. V současné době tedy potřebné vyšetření a ošetření chrupu dětí musí rodiče sami zajistit u svého zubního lékaře. Rodiče ale bohužel často péči o zubní zdraví svých dětí podceňují a na prohlídky s nimi nechodí.

Podle platného zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s vyhláškou o preventivních prohlídkách mají děti a mladiství do 18 let právo na zcela bezplatnou preventivní prohlídku u zubního lékaře dvakrát ročně. Poprvé by rodiče měli se svým dítětem navštívit zubního lékaře mezi 6. a 12. měsícem života a dále pravidelně dvakrát ročně. VZP může svým pojištěncům poskytnout seznam zubních lékařů v okolí bydliště i kontakty na odborníky specializující se na péči o dětský chrup. Všechna preventivní vyšetření jsou samozřejmě pojišťovnou plně hrazena, a to včetně specializovaných vyšetření, na která zubní lékař dítě v případě potřeby pošle.