Otázka týdne

Mohu si při péči o dítě přivydělávat? Jsem u VZP zaevidovaná jako osoba celodenně pečující o dítě do 7 let a zdravotní pojištění za mě tedy platí stát. Kdybych si vzala nějakou práci na doma, tak z kategorie státních pojištěnců vypadnu a budu muset platit pojistné sama?

Do kategorie osob celodenně, osobně a řádně pečujících alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku můžete být podle zákona zařazena jen tehdy, pokud nemáte příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. V případě, že byste byla zaměstnancem (podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění), hradí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel. Pokud se nejedná o zaměstnání, byla byste povinna hradit si pojistné sama jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Možnost přivýdělku, který vás nevyřadí z kategorie státních pojištěnců, však existuje. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění totiž nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 3 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně. Je ovšem třeba pamatovat i na další limity těchto možností přivýdělku – např. na dohodu o provedení práce je možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za jeden kalendářní rok.

Nemůžete se tedy stát zaměstnancem ani provozovat samostatnou výdělečnou činnost, vaše příjmy musí být takové, které nepodléhají platbě pojistného na zdravotní pojištění.