V jakých případech a v jakém rozsahu se zdravotní pojišťovna podílí na úhradě plastické operace prsou? Existuje i možnost této operace "na pojišťovnu" například z důvodu psychických problémů?

Plastické operace prsou jsou obecně prováděny buď ze zdravotních důvodů, nebo z důvodů kosmetických. Kosmetické plastické operace si vždy plně hradí žadatelka, nejsou nikdy hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o případy požadavků na zvětšení prsů či úpravy jejich tvaru, ale i na zmenšení prsů, pokud nejsou splněny podmínky uvedené níže.

Operace provedené ze zdravotních důvodů jsou plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Existují dva základní typy těchto operací. Prvním je výkon „rekonstrukce prsu syntetickou vložkou“, který je plně hrazen z indikace onkologa v situacích po odstranění prsu v důsledku onkologického onemocnění, nebo u vrozených vad. Druhým je výkon zmenšovací operace v případě extrémní velikosti prsů, která pacientce přináší prokazatelně zdravotní potíže; indikuje ho lékař odbornosti neurolog, ortoped nebo mammolog. Úhrada tohoto výkonu ze zdravotního pojištění navíc podléhá předchozímu souhlasu revizního lékaře na základě požadavku odborného lékaře jedné z uvedených odborností při doložení zdravotních potíží.

Provedení plastické operace z psychických důvodů, tedy kvůli psychickým potížím, které mohou nastat z důvodu nespokojenosti s velikostí či tvarem prsů, není hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.