Otázka týdne

Je operace hemoroidů Longovou metodou placena zdravotní pojišťovnou, nebo za ni nemocnice může požadovat od pacientů úhradu?

Operace hemoroidů Longovou metodou je od 1. 1. 2008 zařazena v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Úhradu těchto operací mají nemocnice, které si výkon nasmlouvaly, obsaženou ve sjednané paušální úhradě. Při operaci se používá tzv. stapler (speciální zdravotnický nástroj), který je od 1. 4. 2008 také hrazený z veřejného zdravotního pojištění v rámci paušální úhrady nemocnice. Nemocnice tedy nejsou oprávněny za tyto operace ani za materiál při nich použitý požadovat od pacientů jakoukoli úhradu.