Hradí VZP u Rh-negativních žen preventivní očkování imunoglobulinem anti-D? Můj gynekolog mi nabídnul možnost zakoupení přípravku Rhesonativ na recept s tím, že si ho sama zaplatím a poté nechám pojišťovnou proplatit. Stačí tedy nechat si v lékárně vystavit doklad o zaplacení a s tím jít na pobočku?

Gynekologem navržený postup je zcela nesprávný a neměla byste na něj přistoupit. Zdravotní pojišťovna totiž léčivé přípravky obsahující humánní imunoglobulin anti-D hradí, přičemž jednou z možných indikací je právě preventivní podání anti-D imunoglobulinu Rh-negativním těhotným ženám ve 28. týdnu těhotenství. Při aplikaci u ambulantního gynekologa pacientka platí pouze případný doplatek, což je v současnosti maximálně 143 Kč u 1ml dávky přípravku Rhesonativ 625 (max. cena v lékárně může být 716,48 Kč a úhrada, kterou platí pojišťovny, je 573,36 Kč).

Pravidla pro vykazování a úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou ovšem přesně stanovena, a to vyhláškou MZ č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely. Pro anti-D imunoglobulin platí, že je ze zdravotního pojištění hrazen smluvnímu zdravotnickému zařízení jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZULP). Přípravky v režimu ZULP sám lékař nakoupí na základě žádanky přímo od lékárny na fakturu a pak je ve vazbě na příslušný výkon aplikace konkrétní pacientce jako ZULP vyúčtuje (přeúčtuje) pojišťovně. Případný doplatek, tedy rozdíl mezi cenou v lékárně a úhradou od pojišťovny, zaplatí pacientka na místě přímo lékaři (na následné proplacení této částky není nárok, stejně jako např. u doplatků za léky).

Imunoglobulin anti-D (Rhesonativ) je tedy hrazen z veřejného zdravotního pojištění v případě, kdy je zdravotní pojišťovně účtován lékařem (zdravotnickým zařízením). Kdyby byl předepsán pacientce na recept, nesplňuje podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a pacientka si ho při výdeji v lékárně hradí sama v plné výši. K takovému postupu ale není důvod! Navíc informace, že pojišťovna částku proplatí, je nepravdivá. Zdravotní pojišťovna pacientovi nemůže zpětně proplatit jím zaplacené zdravotní výkony, léky, zdravotnické prostředky apod., protože v legislativě není zakotven tzv. pokladenský systém, který by to umožňoval.

Částku zaplacenou v lékárně není ani možno si nechat proplatit z fondu prevence VZP. V případě profylaxe podáním anti-D imunoglobulinu ve 28. týdnu těhotenství Rh-negativním ženám totiž nejde o očkování. Příspěvky klientům z fondu prevence pojišťovny jsou každoročně vždy přesně specifikovány a i s podmínkami pro čerpání je najdete na www.vzp.cz/vyhody.