Otázka týdne

Dcera byla přijata na zdravotnickou školu a musí prý mít očkování proti žloutence. Je toto očkování hrazené pojišťovnou?

Ke studiu na středních zdravotnických školách se přijímají žáci základních škol nebo zájemci z jiných středních škol, kteří mj. splňují zdravotní kritéria – vyžaduje se potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, u některých oborů pak je nutné mít i potvrzení o očkování proti hepatitidě B včetně data poslední dávky.

Očkování proti hepatitidě B je v ČR už řadu let součástí pravidelných (tj. povinných) dětských očkování podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem; jako takové je samozřejmě hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. S pravidelným očkováním proti hepatitidě B se začalo od roku 2001; děti byly očkované již v prvních měsících života. Starší děti, které toto nově zavedené očkování "nestihly", byly počínaje 1. 7. 2001 očkovány ve svých 12 letech. V současné době je ustanovení o očkování ve 12 letech z vyhlášky již vypuštěno; děti jsou od mala chráněné proti hepatitidě B díky hexavakcíně. Z uvedeného je zřejmé, že žákyně nastupující nyní na střední školu byla s největší pravděpodobností proti hepatitidě B jako dítě očkovaná. Pokud očkování absolvovala v termínech stanovených vyhláškou a celé, není třeba se přeočkovávat. Mělo by stačit ve škole předložit potvrzení, resp. očkovací průkaz. S přesnými podmínkami by vás však měla seznámit škola – někdy je pro jistotu požadováno i vyšetření kvantitativní hladiny (titru) protilátek proti hepatitidě B, s ohledem na to, že jejich hladina může po provedeném očkování postupně klesat.

Podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem se očkování proti virové hepatitidě B provede v režimu tzv. zvláštních očkování (mj.) u osob, které studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, a také u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení. Očkování se u nich provede aplikací tří dávek očkovací látky, pokud nejde o osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B, o osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo (s účinností od 1. 1. 2018 po novelizaci vyhláškou č. 355/2017 Sb.) též o osoby, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

Pokud student zdravotnické školy, lékařské fakulty apod. (viz výše) očkován proti hepatitidě B nebyl nebo má nízkou hladinu protilátek, musí očkování podstoupit. V režimu zvláštních očkování, která jsou povinná, je vakcína hrazena ze státního rozpočtu a z veřejného zdravotního pojištění se hradí jen její aplikace. V každém případě pro pojištěnce je toto očkování bezplatné.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí