Budu mít jako senior zase na podzim nárok na bezplatné očkování proti chřipce a pneumokokům, když jsem se nechal očkovat loni? Nebo dostanu alespoň příspěvek od VZP?

Očkování proti chřipce bývá vhodné spojit s očkováním proti pneumokokovým infekcím, zejména u starších a nemocných osob. Zatímco ale proti chřipce je nutno očkovat každoročně, protože vakcína se pro každou novou sezonu mění podle toho, jaký typ chřipkových virů je očekáván, proti pneumokokovým infekcím se dospělí očkují jen jednou. Očkování proti pneumokokům tedy znovu absolvovat nebudete a očkování proti chřipce budete mít jako senior nad 65 let opět hrazené. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je stanovena na 327,71 Kč a pokrývá cenu vakcíny VAXIGRIP TETRA a INFLUVAC TETRA. Na vakcínu EFLUELDA pacient doplácí. Aplikaci vakcíny hradí v obou případech pojišťovna. Na doplatek rozdílové částky mezi úhradou od pojišťovny a cenou vakcíny nelze čerpat příspěvek od VZP, ten dostanou jen pojištěnci, kteří si platí očkování sami.

Proti pneumokokovým infekcím se očkování pojištěnců nad 65 let věku v současné době provádí vakcínou PREVENAR 13 a u ní doposud nebyla stanovena potřeba přeočkování. Vloni vám nepochybně byla aplikována právě tato vakcína. Jen u osob v minulosti očkovaných polysacharidovou vakcínou PNEUMO 23 se doporučuje přeočkování aplikací jedné dávky konjugované vakcíny PREVENAR 13, a to nejdříve za 5 let od předchozí aplikace vakcíny PNEUMO 23. V takovém případě pojišťovna hradí i toto přeočkování, jde-li o pojištěnce nad 65 let.

Ve věku nad 65 let mají všichni pojištěnci nárok na hrazené očkování jak proti chřipce, tak proti pneumokokovým infekcím.

Vedle toho mají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a to do výše eknomicky nejméně nákladné varianty vakcíny a její aplikace, také zákonem určené rizikové skupiny bez věkového omezení. Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím (a také proti invazivním meningokokovým infekcím a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b) je hrazeno u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií, u pojištěnců s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Očkování proti chřipce je hrazeno ještě u dalších zákonem stanovených skupin osob: jde o zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, pacienty, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným diabetem nebo onemocněním srdce a cév, dýchacích cest či ledvin a dále osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Příspěvek z fondu prevence VZP na očkování je vždy určen jen pojištěncům, na které se nevztahuje možnost úhrady daného očkování z veřejného zdravotního pojištění. Na očkování proti chřipce je v roce 2023 příspěvek až 300 Kč poskytován dětem a až 200 Kč dospělým do 65 let, na očkování proti pneumokokovým nákazám až 1 000 Kč dospělým ve věku od 50 do 65 let. Všechny potřebné informace k čerpání příspěvků najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.