Jaké jsou možnosti léčby alergií? Existuje proti nim očkování?

Léky podávané při alergiích můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou preventivní (protizánětlivé) léky. Ty při pravidelném a dlouhodobém užívání výrazně oslabují klinické projevy alergie, či dokonce zabraňují jejich vzniku. Druhou skupinou jsou tzv. léky úlevové, které jsou určeny k odstranění akutních alergických potíží, jako jsou astmatický záchvat či akutní projevy alergické rýmy.

Proti alergiím se rovněž používá tzv. hyposenzibilace – léčba vakcínami. Formou injekcí či kapek je pacientovi podáváno postupně se zvyšující množství upraveného alergenu. Cílem této léčby je vyvolat stav tolerance organismu nemocného vůči alergenu. Jedná se o dlouhodobou léčbu, jejíž účinnost je za ideálních podmínek, mezi které patří v neposlední řadě spolupráce pacienta, kolem 80 %.

Je důležité si uvědomit, že léčba alergie je relativně složitý terapeutický proces v závislosti na druhu alergie. Alergie může mít u někoho pouze mírný průběh, jiného může ohrožovat na životě. Nediagnostikovaná alergie může vést k chronickým stavům s trvalými následky. Naštěstí s narůstajícím počtem alergiků (a známých alergenů) stoupá i počet léků, které alergikům v jejich boji pomáhají. Některé jsou i volně dostupné v lékárnách.

VZP stejně jako ostatní pojišťovny hradí léčiva a potraviny do výše a v souladu s podmínkami, které určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který je pověřen rozhodováním o cenách a úhradách v procesu správního řízení. Státní ústav pro kontrolu léčiv se při stanovování a přehodnocování výše a podmínek úhrad z veřejných prostředků řídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Informace k cenám a úhradám (a podmínkám úhrady) léčiv i potravin pro zvláštní lékařské účely, ale i medicínským informacím o léčivech (pro odborníky i laiky) jsou veřejně dostupné na www.sukl.cz.