Otázka týdne

Platím si pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože jsem byl vyřazen z evidence úřadu práce, a nyní nastupuji do zaměstnání „na dohodu“. Bude za mne platit pojistné zaměstnavatel, nebo si ho musím hradit i nadále sám?

Pro účely zdravotního pojištění se považuje za zaměstnance fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce, které v kalendářním měsíci nedosáhly příjmu vyššího než 10 000 Kč, a osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti s měsíčním příjmem do 3 500 Kč.

Je tedy podstatné, zda jste uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, nebo dohodu o pracovní činnosti. U dohody o provedení práce za vás bude zaměstnavatel hradit pojistné, pokud váš měsíční příjem bude vyšší než 10 000 Kč, u dohody o pracovní činnosti bude zaměstnavatel hradit pojistné, pokud bude váš měsíční příjem minimálně ve výši 3 500 Kč.

Jestliže bude váš příjem nižší, nebudete pro účely zdravotního pojištění považován za zaměstnance. Pokud jste nezačal vykonávat ještě jiné zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, případně za vás není plátcem pojistného ani stát, budete povinen hradit pojistné na zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů.