Otázka týdne

Dostal jsem dopis od VZP, ale nevím, jestli není falešný, jestli nejsou nové účty u ČNB podvod. Platbu, kterou jsem v lednu provedl, jsem proto zaslal na dosavadní účet. Potřebuji poradit, na jaký účet mám nadále pojistné platit, případně co bude s platbou, kterou jsem odeslal na účet u KB.

Všeobecná zdravotní pojišťovna převedla své účty do ČNB z důvodů legislativních změn, takže informace o tomto převodu rozhodně není podvodná a čísla uvedená v dopisu platí. Zřídit nové účty u ČNB, převést na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u bank a dosavadní účty zrušit byly povinny všechny zdravotní pojišťovny. Klienty jsme o nových číslech našich bankovních účtů proto v předstihu informovali osobním dopisem, na webových stránkách a prostřednictvím médií tak, aby si včas stihli změnit své trvalé příkazy.

Nová čísla účtů jsou zveřejněna na internetových stránkách VZP ČR. Účty jsou zřízeny pro každou z šesti regionálních poboček VZP, ale na webu je máme pro lepší přehlednost uvedeny pro každý kraj zvlášť. Je třeba si vybrat podle toho, kde jste jako plátce evidován. Plátce jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může být evidován dle sídla podnikání v jiném kraji (regionální pobočce pojišťovny), než má trvalý pobyt. V případě pochybností není problém se obrátit na pojišťovnu s dotazem, v kterém regionu jste jako plátce pojistného evidován. Poradí vám i na našem call centru 952 222 222.

S převedením účtů do ČNB se nemění identifikace plateb pojistného, kterou zadáváte na příkazu k úhradě. Variabilním symbolem pro platby pojistného je i nadále číslo pojištěnce, případně číslo přidělené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Pokud byla lednová úhrada zaslána pod správným variabilním symbolem, tak není potřebné se obávat, že by nebyla pojišťovnou rozpoznána a přijata. Takovou úhradu nebude v žádném případě pojišťovna vracet. Doporučujeme však co nejdříve provést změnu nastavení trvalého příkazu, resp. směrování úhrad na příjmové účty vedené u ČNB.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí