Otázka týdne

Nepodařilo se mi uspět při státních zkouškách v navazujícím magisterském studiu na VŠ, v září mě proto čeká opravná státní zkouška. Pokud by se mi nepodařilo státnice udělat ani v září, mám ještě poslední pokus v lednu. Zajímalo by mne, do kdy za mě bude platit pojistné na zdravotní pojištění stát.

Za nezaopatřené děti je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Nezaopatřenost dítěte je posuzována podle zákona o státní sociální podpoře. Podle ustanovení § 14 tohoto zákona soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. V zákoně o vysokých školách je uvedeno, že dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Není zde stanoveno, v jakém termínu musí být zkouška vykonána, zda jen v „řádném“ termínu, nebo i v termínu „náhradním“. Podmínkou jen je, že studium musí být ukončeno vykonáním stanovené zkoušky. Do dne takového ukončení studia, tzn. v tomto případě září, případně leden příštího roku, zůstává dotyčný studentem a tím i nezaopatřeným dítětem (samozřejmě nejdéle do 26 let věku) a pojistné na zdravotní pojištění za něj hradí stát.