Otázka týdne

Co přináší v oblasti nároků pacienta novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která platí od 1. 4. 2012?

S účinností od 1. 4. 2012 došlo ke změnám zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; zároveň nastala účinnost dalších právních norem, dotvářejících současnou fázi reformy zdravotnictví, především zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

Z rozsahu hrazených služeb byla zcela vypuštěna závodní preventivní péče (§ 35 – Závodní preventivní péče byl bez náhrady zrušen) a tuto péči hradí zaměstnavatel. Ostatní změny jsou spíše terminologického charakteru. Od 1. 4. 2012 jsou totiž poskytovány a hrazeny z veřejného zdravotního pojištění "zdravotní služby" namísto "zdravotní péče". Pojem zdravotní péče však nezaniká - jednotlivé paragrafy tyto služby definující se nazývají např. Zvláštní ambulantní péče, Zvláštní lůžková péče, Preventivní péče atd.

V obsahu a poskytování lázeňské péče (nově se nazývá lázeňská léčebně rehabilitační péče), na kterou se klienti často ptají, nedošlo k podstatným změnám.

Novela zavedla hrazení nepovinného očkování proti lidskému papilomaviru třemi dávkami vakcíny u dívek mezi 13. a 14. rokem pojišťovnami. V případě, že se pojištěnec (jeho zákonný zástupce) rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je „provedení nejméně ekonomicky náročné“ (nejlevnější varianta, která je plně hrazena), zaplatí cenový rozdíl přímo lékaři.

Z dalších změn můžeme zmínit např. to, že umělé oplodnění je u žen, u kterých v prvních dvou cyklech bylo přeneseno pouze jedno embryo, hrazeno 4x za život, v ostatních případech 3x jako doposud.

Zatímco doposud zákon umožňoval při hospitalizaci, pobytu v lázních atd., pobyt průvodce u dítěte, nyní ho připouští u pojištěnce bez ohledu na věk, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. Nadále je pobyt průvodce u osob starších 6 let hrazen jen na základě schválení revizním lékařem.

Ohledně dopravy (nově přepravy) je třeba uvést, že zákon již nepřipouští náhradu cestovních nákladů v případě, kdy zdravotní stav podle ošetřujícího lékaře neumožňuje přepravu běžným způsobem, což je podmínka nároku na zdravotnickou přepravu, ale pojištěnec se přepravuje soukromým vozidlem, které sám řídí.