Otázka týdne

Jaké výhody a nevýhody pro turistu znamená v případě potřeby lékařského ošetření v zemích EU prokázat se jen svým průkazem pojištěnce oproti situaci, kdy má uzavřené cestovní pojištění?

Rozdíl spočívá v rozsahu krytí pojistných událostí a v poskytovaných službách. Nejlepší je ovšem cestovat se svým Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) a zároveň i komerčně pojištěn. EHIC je váš průkaz pojištěnce; jen někteří pojištěnci (např. cizinci ze zemí mimo EU, kteří v ČR pracují) mají pouze průkaz tuzemský a na vydání EHIC nemají nárok. Na základě EHIC máte nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče na účet své pojišťovny. Jinde než v zemích EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Švýcarsku a ze smluvních zemí v Severní Makedonii vám však EHIC nepomůže. Mimo tyto státy tedy komerční pojištění prostě mít musíte.

Uplatnit při případném ošetření průkaz EHIC má oproti nárokům z komerční pojistky své výhody. Tento průkaz již máte a nároky z něj plynoucí nejsou omezeny časově, trvají po celou dobu pojištění u české zdravotní pojišťovny. Úhrada zdravotní péče poskytnuté v zemích EU není omezena maximální finanční částkou nákladů na zdravotní péči, jak tomu je u komerčních pojistek, a nárok není zúžen např. jen na nemoci, které se vyskytnou u dotyčného poprvé až při pobytu v jiném státě. Neplatí ani výluky z pojištění, takže nárok lze ve většině států uplatnit i v případě, že k úrazu došlo např. při rizikových aktivitách. Záleží ale na místní legislativě, takže pozor např. při lyžování v rakouských Alpách – zde poskytovatelé zdravotních služeb většinou EHIC neakceptují.

Na druhé straně s EHIC nemáte možnost využít asistenční služby, nejsou kryty náklady na převoz nemocného do ČR a česká zdravotní pojišťovna také nehradí náklady spoluúčasti (za hospitalizaci, ošetření apod.). Navíc pokud pacient bude ošetřen u soukromého poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného na místní systém veřejného zdravotního pojištění, musí si poskytnutou péči uhradit (možná je dodatečná refundace, ale jen do výše české ceny). Všechny tyto problémy komerční pojištění řeší.

Zda tedy při ošetření v zahraničí předložíte EHIC, nebo doklad o sjednaném komerčním pojištění, je na vaší úvaze a na konkrétní situaci.