Můj gynekolog vybírá registrační poplatky a účtuje jednorázové platby za různé úkony a služby (mj. za použití jednorázových zrcadel při vyšetření), případně se platí sponzorské dary. Ceny má v čekárně vyvěšené, takže předpokládám, že je to legální. Je tomu tak?

Registrační poplatky lékař nemá právo vybírat, stejně jako by neměl vymáhat na pacientovi tzv. „sponzorský dar“. Když však pacient „sponzorský dar“ uhradí, není v možnostech pojišťovny lékaře za to postihnout, protože situace se jeví jako souhlasný krok pacienta. Jestliže si pacientka chce připlatit za nadstandardní péči, pak je to věcí dohody mezi ní a ošetřujícím lékařem; ten však nikdy nesmí odmítnout poskytnout péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

V gynekologické péči je z veřejného zdravotního pojištění hrazená veškerá pravidelná péče, zejména preventivní prohlídky, péče o těhotné, i všechny operační výkony související s gynekologickými obtížemi.

Pokud by lékař vybíral finanční částky za léčebnou péči, která je zdravotní pojišťovnou hrazená, porušoval by tím zákon i ustanovení smlouvy o poskytování zdravotní péče a její následné úhradě, kterou s pojišťovnou uzavřel. Zajímá-li vás úhrada za poskytnutý konkrétní zdravotní výkon, máte na naší infolince 952 222 222 možnost ověřit si, zda jde o výkon hrazený z prostředků všeobecného zdravotního pojištění, či nikoliv. V případě pochybností se můžete obrátit se žádostí o přešetření i na pracoviště VZP v okrese, ve kterém máte bydliště nebo lékař pracoviště.

V současné době jsou jednotlivé výkony pojišťovnou hrazeny, anebo hrazeny nejsou a pacienti si je uhradí sami. V rámci gynekologických vyšetření je zakalkulováno v přímo spotřebovaném materiálu v jednotlivých vyšetřovacích výkonech (kódech) použití kovových sterilizovatelných zrcadel. Gynekolog by proto měl ženě nabídnout vyšetření s pomocí kovových zrcadel zdarma. Pokud jí však nabídne vyšetření jednorázovými plastovými zrcadly a žena s tím souhlasí, pak si jejich použití hradí.