Otázka týdne

Vyplňovali jsme dotazník k přínosu akce Mořský koník pro naše dítě, který jsme dostali mailem od VZP. V průvodním dopisu je zmíněna možnost opět dítě na MK přihlásit, "pokud i nadále splňuje podmínky pro pobyt". Dcera se tak výrazně zlepšila, že nevím, zda vlastně můžeme přihlášku podat.

Skutečnost, že zdravotní stav dítěte je po léčebně-ozdravném pobytu zlepšen a stabilizován, že potřebuje méně léčiv nebo v posledním roce jeho nemocnost pro sledované onemocnění významně poklesla, není důvodem pro nepřijetí, resp. vyřazení přihlášky. Naopak, opakování pobytu pak může výrazně přispět k udržení příznivého zdravotního stavu. Důvodem k vyřazení přihlášky není ani skutečnost, že u dítěte je prokázána jen částečná zdravotní indikace. Přihlášku tedy klidně podejte.

Všechny podané přihlášky posuzují revizní lékaři VZP. Kontrolují, zda jsou řádně vyplněny, zda jsou uvedeny kódem i slovně diagnózy, které jsou indikací k přijetí dítěte k pobytu, a zda popsaný průběh onemocnění odpovídá diagnóze, pro kterou byla přihláška vystavena. Ověřují také, že neexistují skutečnosti, které by byly kontraindikací (tedy pro které by nebylo možno dítě k moři poslat), případně zda je přiloženo stanovisko ošetřujícího lékaře a jeho souhlas s pobytem i přes takové skutečnosti. Pokud uvedené diagnózy odpovídají onemocnění dítěte a zařazení dítěte k pobytu v rámci akce Mořský koník je vhodné, revizní lékař přihlášku potvrdí.

Přihláška by byla vyřazena pouze tehdy, pokud by onemocnění dítěte bylo zcela nevhodné pro ozdravný pobyt u moře nebo by byla prokázána některá z kontraindikací. V tom případě se přihláška vrátí zákonným zástupcům dítěte s vyjádřením revizního lékaře a odůvodněním zamítavého stanoviska.