Otázka týdne

Rozhodli jsme se letos vyměnit tuzemská lyžařská střediska za zahraniční. Celá rodina jsme u VZP, a tak bychom chtěli vědět, zda na cestovní pojištění poskytuje VZP svým pojištěncům slevu. Na jaké asistenční služby bychom měli nárok?

Cestovní pojištění poskytuje naše dceřiná společnost Pojišťovna VZP, a. s. Pojištění pro lyžování v zahraničí je u ní výhodné, protože běžné zimní sporty jsou součástí základní sazby a není potřeba si je připojišťovat zvlášť. Klientům Všeobecné zdravotní pojišťovny samozřejmě PVZP slevy nabízí. Všichni pojištěnci VZP mají nárok na 10% slevu (lze ji sčítat se slevou pro studenty ve výši 20 %), 30% sleva platí pro členy Klubu pevného zdraví.

Asistenční služby u cestovního pojištění Pojišťovny VZP, a. s., zajišťuje renomovaná mezinárodní společnost AXA ASSISTANCE. Ta je součástí AXA Group, jedné z největších pojišťovacích skupin na světě. Produkty AXA ASSISTANCE pomáhají klientům řešit jejich problémy zejména při cestování, ale i při provozování motorových vozidel, při haváriích v domácnosti atd.

V rámci cestovního pojištění vám pracovníci asistence mj. pomohou při komunikaci s lékaři, doporučí nejvhodnější zdravotnické zařízení a dají vám jeho adresu, při hospitalizaci nebudete mít problémy s dopravou do nemocnice, umístěním v lůžkovém zařízení, případně s přemístěním do vhodnějšího zařízení, ani s úhradou léčebných výloh a pobytu atd. Asistenční služba bude s pacientem průběžně udržovat kontakt, může předat zprávu jeho zaměstnavateli a umožní mu také kontakt s rodinou např. formou telekonference. Pokud by hospitalizace trvala déle než 10 dní, uhradí vyslání rodinného příslušníka pacienta, jeho dopravu a ubytování. Kdyby se stalo, že by se děti ve věku do 15 let musely vracet domů samy, dostanou doprovod nebo asistence uhradí vyslání dalšího rodinného příslušníka pro jejich doprovod.

Cestovní pojištění kryje náklady na převoz do vlasti, navíc repatriace s asistencí znamená nejen samotnou přepravu pacienta do místa trvalého bydliště, resp. do spádové nemocnice, ale i jeho doprovod specializovaným personálem. V případě úmrtí v cizině pak asistence alespoň ubere pozůstalým starosti s přepravou tělesných ostatků nebo zařídí zpopelnění či pohřeb.

AXA ASSISTANCE zajišťuje i další asistenční služby, nejen ty související se zdravotními problémy – můžete se např. informovat o pravidlech silničního provozu v dané zemi, o sjízdnosti cest nebo třeba i o výši pokut za dopravní přestupky. Ale to hlavní je, že pracovníci asistenční služby AXA ASSISTANCE mluví česky, jsou na telefonu k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a díky mezinárodní síti poboček a operačních středisek dostanete pomoc prakticky kdekoli na světě. 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí