Otázka týdne

Jak jsou kryti očkováním proti žloutence dospělí? Pokud vím, děti se povinně očkují, ale chrání dospělé jejich očkování v dětském věku, nebo je nutné se nechat přeočkovat? A hradí toto očkování pojišťovna?

Plošným očkováním proti žloutence, a to proti typu B, jsou u nás chráněny děti, dospělí nikoli. Vakcína ostatně existuje až od 80. let. Hepatitida B je jedno z nejzávažnějších virových onemocnění člověka a může vést k úmrtí na cirhózu nebo rakovinu jater. Přenáší se krví a tělními tekutinami. Hepatitida A, druhá nejčastější, bývá přezdívána "nemoc špinavých rukou". Její vstupní branou je zažívací trakt, virus se šíří stolicí, většinou kontaminovanými potravinami a vodou. Očkování proti žloutence typu A není povinné. Proti dalším typům hepatitid očkování dosud neexistuje.

Očkování proti žloutence typu B je zahrnuto do povinných očkování dětí podle českého očkovacího kalendáře od roku 2001. V současné době je součástí tzv. hexavakcíny (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B). Její poslední, čtvrtá dávka se podává nejpozději před dovršením 18. měsíce věku dítěte. Děti, které takto očkovány nebyly, se očkují proti hepatitidě B od dovršení 12. do dovršení 13. roku věku. Před zavedením očkování hexavakcínou byly děti očkovány proti hepatitidě B samostatně, a to obdobně buď už v prvních měsících života, nebo (pokud je toto očkovací schéma minulo) ve 12. roce.

Primární očkovací schéma proti viru hepatitidy B je tvořeno třemi dávkami vakcíny. Potřeba podávání posilující (booster) dávky nebyla dosud jednoznačně stanovena. Minimální délka doby ochrany se odhaduje na cca 15 let po základním očkování. Pro ověření stavu imunity je možno provést zjištění hladiny anti-HBs protilátek v krvi. Je-li příliš nízká, je vhodné přeočkování.

Dospělí mohou zvážit očkování vakcínou proti typu B, nebo kombinovanou vakcínou proti A i B. Toto nepovinné očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. VZP ale na očkování proti žloutence nabízí příspěvek z fondu prevence.

Povinně (a s úhradou z veřejného zdravotního pojištění) jsou očkovány proti hepatitidě B tři rizikové skupiny stanovené vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem: pacienti zařazovaní do pravidelných dialyzačních programů, klienti nově přijatí do domovů pro osoby se zdravotním postižením a do domovů se zvláštním režimem a rovněž lidé po rizikovém kontaktu s nemocným či bacilonosičem nebo po poranění rizikovým předmětem, např. injekční jehlou.

Proti žloutence typu B jsou očkovány i osoby pracující na pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, studenti lékařských fakult, zdravotnických škol a dalších škol, kteří budou vyšetřovat a ošetřovat nemocné aj. Jim je očkovací látka hrazena ze státního rozpočtu, ale aplikaci opět hradí zdravotní pojišťovna. Ve stejném režimu jsou očkováni proti žloutence typu A i B zaměstnanci a příslušníci integrovaného záchranného systému.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí