Otázka týdne

Jak to bude letos na podzim s úhradami očkování proti chřipce?

Pro ochranu před chřipkou je třeba absolvovat očkování každoročně, nejlépe už na podzim ještě před začátkem chřipkové sezóny. Z veřejného zdravotního pojištění ho mají hrazené senioři nad 65 let a další zákonem vyjmenované skupiny zdravotně oslabených a rizikových pojištěnců (viz dále).

U lékaře tito pojištěnci neplatí vůbec nic, pokud si nechají aplikovat vakcínu, kterou pojišťovny plně hradí. Která konkrétní vakcína je plně hrazená, se může měnit. Vychází to totiž z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. V sezóně 2017–2018 jsou od 1. 11. 2017 plně hrazené vakcíny VAXIGRIP a INFLUVAC, od 1. 12. (vzhledem k jejich omezené dostupnosti) je plně hrazená nová čtyřvalentní vakcína VAXIGRIP TETRA.

Zákonem jsou stanovené skupiny pojištěnců, kterým zdravotní pojišťovny hradí vakcínu (léčivý přípravek obsahující očkovací látku v provedení nejméně ekonomicky náročném) a aplikaci vakcíny proti chřipce. První jsou všichni pojištěnci nad 65 let věku. Další pak pacienti po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk. Třetí skupinou jsou pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem. Nikoli tedy např. každý diabetik, ale jen ti se závažným onemocněním, kteří mají nasazené léky. Čtvrtou skupinou jsou osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Od 1. 1. 2018 mohou mít očkování proti chřipce hrazené další rizikové skupiny. Jedná se o pojištěnce s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnce po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnce se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo pojištěnce po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Ostatní zájemci, kteří nepatří do vyjmenovaných rizikových skupin, si očkování proti chřipce musí zaplatit. Mohou na něj ale získat příspěvek ve výši 150 Kč – více informací najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí