Otázka týdne

Stát prý platí pojistné na zdravotní pojištění za dobrovolníky. Za jakých podmínek ho platí a co se musí pro to udělat?

Ano, je pravda, že za dobrovolníky platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Musí ovšem jít o osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra (viz http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx). Podmínkou zároveň je, že tato dobrovolnická služba je vykonávána v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu. Dobrovolník nesmí být zároveň plátcem pojistného jako zaměstnanec ani jako OSVČ a ani za něj nesmí být plátcem pojistného stát z jiného důvodu (třeba jako za studenta nebo nezaměstnaného v evidenci úřadu práce). To, že máte nárok na platbu pojistného státem jako dobrovolník, musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a také doložit.

Pokud chcete dobrovolničit mimo zmíněný oficiální rámec daný zákonem o dobrovolnické službě (č. 192/2002 Sb.), stát za vás pojistné platit nebude. Kdo tedy v takové situaci není zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem, musí si platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pro OBZP je stanoveno pojistné vypočítané z minimální mzdy.

Kdybyste jako "neakreditovaní" dobrovolníci chtěli vyjet někam do ciziny, musí být za vás doma placeno pojistné, pokud váš pobyt venku nebude delší než půl roku – jen v případě dlouhodobého nepřetržitého pobytu v cizině byste mohli využít institutu odhlášení z českého systému zdravotního pojištění. To ovšem znamená splnit další podmínky, zejména mít po celou dobu pobytu v cizině zdravotní pojištění. Po dobu, kdy nejste účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění, neplatíte pojistné, ale také musíte vrátit svůj průkaz pojištěnce a nesmíte na účet české zdravotní pojišťovny čerpat žádnou zdravotní péči. A pozor: nemáte ani nárok na případnou dodatečnou refundaci zaplacené ceny zdravotní péče, která by vám v té době byla poskytnuta v zahraničí.