Otázka týdne

Máme podezření, že tříletá dcera špatně vidí – třeba při kreslení hodně natáčí hlavu na jednu stranu a dívá se spíš jen jedním okem. Mělo by se to řešit s očním lékařem?

Rozhodně ano, můžete se obrátit na praktického lékaře pro děti a dorost, u něhož je dítě registrováno, a ten ho pošle na odborné oční vyšetření, nebo na očního lékaře přímo. Návštěvu lékaře neodkládejte, mohlo by jít o tzv. tupozrakost, což je snížená schopnost vidění levého nebo pravého oka. Takové dítě na jedno oko vidí velmi dobře, ale na druhé o mnoho hůře. Někdy je to spojeno se šilháním, často ale tuto vadu neprovázejí viditelné změny. Tupozrakost je třeba podchytit a léčit co nejdřív, nejlepších výsledků se dosahuje u dětí do 4 let.

Tupozrakost se léčí pravidelným cvičením postiženého oka a okluzí, tedy zakrýváním zdravého oka. Nelze ji řešit žádnou operací. Léčba většinou probíhá ambulantně na specializovaném pracovišti; v případě nutnosti může být dítě intenzivně rehabilitováno v léčebně pro děti se zrakovým postižením. Ambulantní léčbu i rehabilitaci dětí s těžšími vadami v léčebně pojišťovna samozřejmě hradí. Při léčbě tupozrakosti je nutná důsledná spolupráce rodičů, očního lékaře, ortoptisty a zrakového terapeuta. Nezbytné jsou pravidelné kontroly, protože během cvičení často dochází ke změnám (zlepšení) v dioptriích a podle klinického stavu se musí upravovat jak délka cvičení, tak i nošení okluzoru.

Oční lékař nejdříve přesně zjistí u dítěte případnou dioptrickou vadu. Po nasazení brýlí je nejdůležitější správné zakrytí lépe vidoucího oka tzv. okluzorem. Náplasťové okluzory pojišťovna hradí v souladu s aktuálním zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění  dětem do 14 let včetně v množství 400 ks za rok. Okluzor se lepí  přímo na kůži a zajišťuje tak dokonalé zakrytí. Dokonalé zakrytí zdravého oka a přesná korekce oční vady brýlemi jsou základním předpokladem, jak vycvičit tupozraké oko.

Cvičení pod přímým dohledem odborníka je nutné doplňovat cvičením doma, nestačí pouze dítěti zakrýt zdravé oko. Důležité je tupozraké oko co nejvíce namáhat při jakékoli činnosti, při které se dívá do blízka, samozřejmě po důkladném zakrytí lépe vidoucího oka. Vhodné je prohlížení obrázkových knížek nebo u větších dětí četba, stavebnicové hry, kreslení, navlékání korálků, ale i počítačové hry.

Podstatnou roli při včasném odhalení tupozrakosti hraje povědomí o dědičnosti zrakových vad. V rodinách, kde má někdo dioptrickou vadu nebo šilhá, budou mít s jistou pravděpodobností toto postižení i děti. Na každé zrakové postižení v rodině je proto třeba aktivně upozornit lékaře, i když vyšetření očí a zraku je součástí preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost, a to počínaje již novorozeneckým obdobím. Lékař se ale na možnou vadu může více zaměřit a dítě včas pošle na odborné oční vyšetření. O tupozrakosti nebo jiném problému se zrakem může svědčit nejen naklánění hlavičky na jednu stranu a přivírání jednoho oka, ale i to, že dítě často zakopává a naráží do věcí, mne si oči, často mrká, mhouří očí apod. Ideální je odhalit tupozrakost ve 2–3 letech, kdy jsou výsledky léčby nejpříznivější.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí