Syn ukončí druhý ročník střední školy a z důvodu špatného prospěchu už ve studiu zde nebude pokračovat. Od září by měl nastoupit do učňovského oboru na jiné střední odborné škole. Bude za něj po dobu těchto školních prázdnin nadále hradit zdravotní pojištění stát?

Jestliže váš syn řádně ukončí druhý ročník střední školy, přestává být podle „školského zákona“ žákem školy dne 30. 6. Pro účely zdravotního pojištění se ale při posuzování, kdo je nezaopatřeným dítětem, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, vychází ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle tohoto zákona je dítě nezaopatřeným z důvodu přípravy na budoucí povolání i v době od ukončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku za podmínky, že pokračuje v dalším studiu bezprostředně, to je bez jakéhokoliv přerušení. Podmínkou není, aby šlo o studium na téže škole.

Pokud by student na střední škole výuku ve školním roce nedokončil, např. z důvodu vyloučení ze studia nebo předčasného zanechání studia, byl by posuzován jako nezaopatřené dítě pouze do dne ukončení studia. Jeho ukončení by musel nahlásit své zdravotní pojišťovně a zároveň by se musel přihlásit k některé z kategorií plátců pojistného – buď by se musel stát zaměstnancem (včetně "nadlimitních" prací na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti), nebo začít podnikat, nebo by za něj musel být plátcem pojistného stát z jiného důvodu, než jako za nezaopatřené dítě. Jestliže žádná z těchto situaci nenastane a jen by čekal na začátek studia na jiné střední škole, musel by se přihlásit do kategorie osoba bez zdanitelných příjmů a platit si pojistné sám. Po začátku školního roku by pak pojišťovně doložil své nové studium, a plátcem pojistného na zdravotní pojištění by za něj byl opět stát.

Vzhledem k tomu, že váš syn školní rok dokončí a bude hned po prázdninách od září pokračovat ve studiu na učňovském oboru střední odborné školy, která je jedním ze stupňů středního vzdělání, bude i po dobu školních prázdnin považován za nezaopatřené dítě, za které hradí pojistné stát. To platí i v případě, že by po dobu těchto školních prázdnin vykonával nějakou výdělečnou činnost.