Jak řešit předčasný, ale jen dočasný návrat ze zahraničí, když jsem se odhlásil z pojištění v Česku z důvodu dlouhodobého pobytu?

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení, přičemž za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. Na této zásadě se nic nezměnilo ani v době nouzového stavu při koronavirové pandemii – zákon nezná žádnou možnost délku pobytu v zahraničí upravit (zkrátit) v případě krizové situace. Nezohledňují se ostatně ani jiné důvody, ať už zdravotní, nebo rodinné apod.

V případě, že se pojištěnec vrátí dříve než za 6 měsíců, je potřeba uhradit pojistné, jako by k odhlášení vůbec nedošlo.

Vaším prvním krokem tedy musí být zpětné přihlášení se do českého systému veřejného zdravotního pojištění. To znamená kontaktovat pojišťovnu a oznámit svůj návrat do ČR. Bude vám vystaven nový průkaz pojištěnce (nebo papírové potvrzení dočasně nahrazující průkaz), musíte začít platit pojistné a můžete případně čerpat zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny.

Pokud se budete do zahraničí vracet, pamatujte, že doby pobytu se nesčítají – pobyt v zahraničí musí být nepřetržitý. Odhlásit se z českého pojištění tedy musíte znovu, a můžete to učinit až po uplynutí celých dvou kalendářních měsíců následujících po dni přihlášení a jen v případě, že nový výjezd bude na dobu delší než 6 měsíců.