Otázka týdne

Mohu přihlášku dcery na Mořského koníka vyplnit a podat sama, nebo musím mít plnou moc od druhého zákonného zástupce?

Přihlášku dítěte na léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník můžete podat sama. I na Smlouvě o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu, kterou dostanete k podpisu a která mj. obsahuje i vyčíslení finanční spoluúčasti zákonného zástupce na ceně pobytu, stačí podpis jen jednoho zákonného zástupce dítěte.

Návrh na léčebně-ozdravný pobyt, který je součástí přihlášky, musí vždy potvrdit lékař, který dítěti pobyt na základě stanovených indikací a kontraindikací navrhuje. Pokud se dítě stane pojištěncem VZP až od 1. července tohoto roku, podává jeho zákonný zástupce nejdřív jen přihlášku na pobyt. Lékař může návrh na pobyt vyplnit a potvrdit až po 1. 7., kdy už dítě bude registrováno u VZP, takže tuto druhou část přihlášky rodiče doručí na pobočku dodatečně. Více informací najdete zde.

Vyplněnou přihlášku má zákonný zástupce dítěte, což je zpravidla rodič, osobně doručit na klientské pracoviště VZP. Přihlášku byste měla podat na místně příslušné pobočce VZP, tj. podle místa bydliště dítěte, přičemž nemusí jít o trvalé bydliště, ale to, kde je dítě registrováno u svého ošetřujícího lékaře. V případě komplikací (časových, dopravních apod.) je však možno přihlášku podat na kterémkoli pracovišti VZP, které je dostupnější.

Při podání přihlášky je nutno předložit průkazy totožnosti, průkazy pojištěnců VZP, případně další potřebné doklady (např. je-li zákonným zástupcem dítěte osvojitel, opatrovník, poručník či pěstoun).

Všechny potřebné informace k léčebně-ozdravným pobytům s VZP, které se letos konají v Bulharsku a v Černé Hoře, najdete na stránkách www.vzp.cz/morsky-konik a www.morsky-konik.cz.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí