Otázka týdne

Liší se výše toho, co platí pojišťovna, v případě, že je pacient v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných, domově důchodců, nebo v soukromém zařízení, konkrétně pro pacienty s Alzheimerovou chorobou?

Skutečnost, v jakém zařízení se pacient nachází, má vliv na výši úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Různá zařízení totiž poskytují různý typ péče, tedy i úhrada pobytu v nich z prostředků veřejného zdravotního pojištění je jiná.

Nemocnice, poskytující akutní lůžkovou péči, a léčebny dlouhodobě nemocných, poskytující dlouhodobou lůžkovou péči, jsou zdravotnická zařízení. V nich je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá zdravotní péče i náklady na pobyt (ubytování, strava). VZP samozřejmě může hradit zdravotní péči pouze za předpokladu, že s ní má poskytovatel těchto služeb uzavřenou příslušnou smlouvu.

O umístění pacienta do zdravotnického zařízení může rozhodnout jen lékař, a to na základě zdravotního stavu pacienta. Důvodem nemůže být sociální situace dotyčného, např. že žije sám a nemá se o něj kdo starat. Řešením je v takovém případě zařízení sociální.

Sociálními zařízeními jsou domovy pro seniory, stejně jako zmiňovaná soukromá zařízení zaměřená na pacienty s Alzheimerovou chorobou. Klientům těchto zařízení lze z prostředků veřejného zdravotního pojištění hradit pouze poskytnuté zdravotní služby, nikoliv péči sociální (tedy ne např. ubytování a stravu nebo úkony, které nejsou zdravotnického charakteru). Lidem umístěným v sociálních zařízeních je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena péče ambulantních specialistů a praktiků (stejně jako všem klientům, kteří žijí doma). Dále je hrazena lékařem indikovaná ošetřovatelská zdravotní péče, poskytovaná všeobecnými sestrami v sociálních službách. Podmínkou je, že i tato pobytová zařízení sociálních služeb mají s VZP uzavřenou smlouvu. Musí si o ni požádat a současně prokázat, že ošetřovatelskou péči budou poskytovat zdravotničtí pracovníci daného zařízení, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání.

Náklady na jednotlivé klienty se v rámci každého výše jmenovaného zdravotnického či sociálního zařízení liší v závislosti na zdravotním stavu jednotlivce, v případě Alzheimerovy choroby na stupni postižení (z důvodu vyšší náročnosti ošetřovatelské zdravotní péče), a dále na dalších onemocněních, která klient má. Obecně lze říci, že úhrady od pojišťovny se řídí úhradovou vyhláškou.

Připomínáme, že VZP hradí i zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta, tedy návštěvní službu lékaře doma a tzv. domácí péči (home care), kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče, poskytovaná na základě lékařské indikace.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí