Otázka týdne

Jak je hrazena záchranná služba? Pracovníci záchranek prý jsou placeni jenom za přímý výkon služby, nikoli za dobu, po kterou jsou v práci.

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je jedním z mála segmentů zdravotní péče, kde existuje oficiální vícezdrojové financování. Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny vlastní výkony, to je výjezdy a zásahy ZZS, a z rozpočtu zřizovatele - většinou jsou to nyní kraje, jsou hrazeny ostatní provozní a režijní náklady, tedy včetně zmíněné pasivní připravenosti, kterou dokrývá zřizovatel. Takto to funguje od vzniku pojišťovenského systému. Pojišťovny jednají v rámci dohodovacího řízení jen o úhradě té části nákladů ZZS, kterou jim přísluší financovat.

VZP pokládá ZZS za základní pilíř akutní neodkladné péče. Výrazem toho je i fakt, že jako jeden z mála segmentů zdravotní péče zde nemá úhrada žádná omezení, hradí se tedy zcela výkonově. V roce 2012 je pro úhradu v segmentu zdravotnická záchranná služba stanovena jediná varianta úhrady podle seznamu zdravotních výkonů, a to s hodnotou bodu 1,10 Kč pro zdravotní i dopravní výkony. VZP navíc akceptuje úhrady některých materiálových nákladů, které zlepší péči při akutních zásazích.