Otázka týdne

Má každý diabetik nárok na glukometr a diagnostické proužky? V jakém množství?

Glukometr a diagnostické proužky na stanovení glukózy v krvi může pacientovi předepsat jen odborný lékař – diabetolog, který má smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou.

Glukometry jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny, pokud jsou splněna indikační kritéria, a úhrada je vázána i na schválení revizním lékařem. Hrazeny mohou být diabetikům, kteří jsou léčeni intenzifikovaným inzulínovým režimem (aplikují si 3 dávky inzulínu denně nebo užívají inzulínovou pumpu) a diabetikům s labilní cukrovkou, kteří potřebují alespoň 2 dávky inzulínu denně.

Glukometr předepisuje lékař na poukaz. Po předložení revizním lékařem schváleného poukazu pacientovi glukometr vydají ve výdejně zdravotnických prostředků (regulační poplatek se nehradí, na poukazy se nevztahuje). Glukometry jsou ze zdravotního pojištění hrazeny do výše 1 000 Kč, v množství 1 kus za 10 let.

Diagnostické proužky na stanovení glukózy v krvi pojišťovna hradí v množství, které záleží na závažnosti zdravotního stavu. Na základě indikace diabetologem je hrazeno množství do 400 kusů za rok (do celkové výše 3 200 Kč) pacientům léčeným perorálními antidiabetiky, pacientům léčeným inzulínem, kteří si ho aplikují jednou či dvakrát denně, a pacientkám s gestačním diabetem léčeným dietou či perorálními antidiabetiky.

Pacienti léčení intenzifikovaným inzulínovým režimem (tři a více aplikací inzulínu denně), pacienti léčení inzulínovou pumpou a těhotné diabetičky léčené 1-2 dávkami inzulínu denně  mohou mít uhrazeno na základě indikace diabetologem a po schválení revizním lékařem od 400 kusů do 1 000 kusů proužků za rok. Největší množství inzulinových proužků mohou mít hrazeno (opět na základě indikace diabetologem a se schválením revizního lékaře) pacienti do 18 let a těhotné diabetičky léčené intenzifikovaným režimem nebo inzulínovou pumpou: od 1 000 kusů do 1 800 kusů za rok. Vždy záleží na zdravotním stavu diabetika a z něj vyplývající potřeby testování proužky – s ohledem na to také ošetřující lékař předepisuje jejich potřebné množství.

Pacient s diabetem 2. typu, který je ve stabilizovaném stavu a nemá žádné větší komplikace, je dnes běžně v péči svého registrujícího praktického lékaře. Takový pacient nepotřebuje průběžné sledování hladiny glukózy v krvi. Praktický lékař může sledovat kompenzaci cukrovky pomocí vyšetření glykovaného hemoglobinu přímo v ordinaci, bez nutnosti odesílat pacienta na vyšetření do laboratoře. Stejně tak může orientačně, pomocí glukometru, vyšetřit aktuální hladinu cukru v krvi, pokud si potřebuje ověřit, jestli není zhoršení zdravotního stavu z důvodu příliš nízké nebo naopak vysoké hladiny cukru. Péči o nekomplikované diabetiky 2. typu hradí praktickým lékařům pojišťovna nad rámec tzv. kapitační platby.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí