Otázka týdne

Rád bych zaplatil doplatek pojistného přímo na přepážce VZP při podání přehledu za loňský rok. Je možná platba v hotovosti, nebo i platba kartou? Jaké jsou podmínky nebo omezení pro platby?

Možnost platit pojistné (příp. i penále nebo pokuty) na veřejné zdravotní pojištění kartou existuje ve VZP od roku 2010. Na začátku byla tato služba k dispozici na deseti vybraných nejvíce frekventovaných pracovištích, v současné době jsou platební terminály umístěny na 25 našich pracovištích. Celkem se jedná o 29 terminálů – 9 jich je v Praze, dva v Brně, ostatní máme ve Zlíně, Teplicích, Pardubicích, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Kladně, Kolíně, Chrudimi, Náchodě, Jihlavě, Karlových Varech, Chomutově, Vsetíně, Přerově a Olomouci.

Pracoviště, kde můžete platit platebními kartami, jsou označena samolepkami a informaci o této možnosti najdete spolu s kontaktními údaji a úředními hodinami i v rámci informací o pobočkách na našem webu. Kartou zde můžete uhradit nejen pojistné na zdravotní pojištění včetně příslušenství, ale i komerční pojištění uzavřené u naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s. (cestovní pojištění, úrazové pojištění, pojištění majetku atd.)

Pro službu akceptace platebních karet má VZP v současné době uzavřenou smlouvu s ČSOB, a. s. VZP přijímá platby provedené platebními kartami, které jsou vydány karetní asociací MasterCard (platební karta typu MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) a VISA (Visa, Visa Electron, V-Pay). Platební kartou lze zaplatit jakoukoli částku, pouze s ohledem na omezení, která má na kartě stanovena sám její držitel. Pokladní může požádat držitele karty o předložení dokladu totožnosti, v případě transakce přesahující částku 30 tis. Kč musí vždy ověřit totožnost držitele platební karty na základě platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo ID karta země EU). Jako doklad o provedené platbě kartou na přepážce VZP je klientovi předána pokladní stvrzenka a současně účtenka z platebního terminálu.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (případně i penále a pokuty) je možno také zaplatit v hotovosti přímo v pokladně na jednotlivých pracovištích VZP. Pokladny na pracovištích VZP jsou otevřeny veřejnosti po celou dobu úředních hodin. Pokladní místo může být během úředních hodin uzavřeno pouze výjimečně na dobu nezbytně nutnou k odvodu finančních prostředků na bankovní účet či dobu pracovní přestávky v případě, že z provozních důvodů nemá pokladník zástup.

Připomínáme ještě, že doplatek rozdílu mezi zálohami OSVČ a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů je splatný do osmi dnů po podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí