Rád bych zaplatil doplatek pojistného přímo na přepážce VZP při podání přehledu za loňský rok. Je možná platba v hotovosti, nebo i platba kartou? Jaké jsou podmínky nebo omezení pro platby?

Možnost platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění včetně příslušenství (penále nebo pokuty) platební kartou existuje ve VZP od roku 2010. Na začátku byla tato služba k dispozici na deseti nejfrekventovanějších pracovištích, v současné době jsou platební terminály široce rozšířeny.

Kartou lze hradit nejen pojistné na veřejné zdravotní pojištění včetně příslušenství, ale i komerční pojištění (cestovní pojištění, úrazové pojištění, pojištění majetku atd.) uzavřené u naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s.

Pracoviště, kde můžete platit platebními kartami, jsou označena samolepkami na dveřích, popřípadě přepážkách, a informaci o této možnosti najdete spolu s kontaktními údaji a úředními hodinami i v rámci informací o pobočkách na našem webu.

Přijímáme platby provedené všemi druhy platebních karet vydanými karetními asociacemi MasterCard  a VISA. Platební kartou lze zaplatit jakkoli vysokou částku, pouze s ohledem na omezení, která má na kartě stanovena sám její držitel. Jako doklad o provedené platbě platební kartou na přepážce VZP je klientovi předána pokladní stvrzenka spolu s účtenkou z platebního terminálu. Ve výjimečných případech může pokladník požádat držitele karty o předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo ID karta země EU).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (případně i penále a pokuty) je možno také zaplatit v hotovosti přímo v pokladně na jednotlivých pracovištích VZP. Pokladny na pracovištích VZP jsou otevřeny veřejnosti po celou dobu úředních hodin. Pokladní místo může být během úředních hodin uzavřeno pouze výjimečně na dobu nezbytně nutnou k odvodu finančních prostředků na bankovní účet či dobu pracovní přestávky v případě, že z provozních důvodů nemá pokladník zástup.

Připomínáme ještě, že doplatek rozdílu mezi zálohami OSVČ a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů je splatný do osmi dnů po podání přehledu o výši daňového základu za uplynulý kalendářní rok.