Otázka týdne

Před odjezdem do zahraničí jsem podala na pojišťovně prohlášení o dlouhodobém pobytu a odhlásila se tak z pojištění. Moje záměry ale nevyšly a vrátila jsem se už za čtyři měsíce. V jaké výši musím zpětně platit pojistné? Před odjezdem ho odváděl zaměstnavatel, odjížděla jsem několik dnů po skončení pracovního poměru, na úřadu práce jsem se ani nepřihlašovala.

Vynětí ze zdravotního pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině má své podmínky. Musí se jednat o nepřetržitý pobyt delší než šest měsíců. Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je tam zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u své zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Po návratu se musí své zdravotní pojišťovně opětovně přihlásit a předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud takový doklad nepředloží, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by podle tohoto ustanovení (§ 8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění) nepostupoval.

V českém systému veřejného zdravotního pojištění je plátcem pojistného buď pojištěnec sám (jako OSVČ nebo OBZP), jeho zaměstnavatel, nebo stát. Zaměstnavatel ani stát (bez ohledu na to, zda jste se přihlásila na úřad práce, či ne) za vás pojistné v této situaci platit samozřejmě nebudou. Budete si tedy muset doplatit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů.

Osoby bez zdanitelných příjmů mají výši pojistného stanovenou přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle něj je vyměřovacím základem OBZP (tj. osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát) minimální mzda. Záleží samozřejmě na výši minimální mzdy v době, kdy je pojištěnec v cizině.

Správný postup ve své konkrétní situaci mohou naši pojištěnci konzultovat na klientském pracovišti VZP nebo na infolince 952 222 222.