Otázka týdne

Můj zubař mi dosud zubní kámen odstraňoval sám při preventivní prohlídce, ale nyní začal vyžadovat, abych před prohlídkou u něj absolvoval ošetření u dentální hygienistky, s níž nově spolupracuje. Musím na to přistoupit?

Požadavek na dokonalou hygienu je ze strany zubního lékaře oprávněný a těžko se dá zpochybnit. Je jasné, že v "čistých ústech" se vyšetření a ošetření provádí lépe. Lékař ale nemůže podmiňovat registraci, preventivní prohlídku či ošetření pacienta jeho souhlasem s péčí u dentální hygienistky. I když se pacient rozhodne, že o ni nemá zájem, je lékař povinen poskytnout mu péči, která je obsažena ve výkonech hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Odstranění zubního kamene je v rámci běžné stomatologické léčby jedním ze základních úkonů v prevenci vzniku onemocnění parodontu. V souladu s přílohou č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. může být hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění jedenkrát ročně. Výkon je hrazen bez ohledu na způsob provedení, ale za podmínky, že byl proveden smluvním lékařem stomatologem. Odstranění zubního kamene stomatologem je hrazeno ze zdravotního pojištění ještě i mimo prevenci, jako součást výkonu, který je vykazován v případě diagnostikovaného onemocnění parodontu.

Odstranění zubního kamene dentální hygienistkou není ze zdravotního pojištění hrazené a v plné výši si ho platí pacient.

Ze smlouvy, kterou mají stomatologové uzavřenou s VZP, vyplývá povinnost vždy nabídnout pojištěnci ošetření hrazené ze zdravotního pojištění a případně ho informovat o dalších možnostech ošetření a zároveň o výši jejich úhrady. Právo pacienta na poskytnutí hrazených služeb ale nelze podmiňovat absolvováním dalších služeb, které by si musel uhradit sám.