Otázka týdne

Jaké povinnosti musí splnit cizinec, který získá v Česku trvalý pobyt a tím i nárok na zařazení do systému veřejného zdravotního pojištění místo pojištění komerčního? Vrátí mu komerční pojišťovna zbytek pojistného, které bylo zaplaceno?

Cizinec, který získá v ČR trvalý pobyt, se tím dnem stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění. Takový cizinec se automaticky stane pojištěncem VZP, pokud se sám aktivně nepřihlásí k jiné zdravotní pojišťovně. VZP totiž podle zákona "provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud ho neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny".

Informaci o získání trvalého pobytu dostane VZP z příslušných registrů. Pokud se v informačním systému poté neobjeví údaj o registraci pojištěnce k některé zdravotní pojišťovně, posílá mu VZP výzvu k identifikaci zdravotní pojišťovny, k níž se přihlásil. Pojištěnec je zároveň informován, že pokud neprovede jinou volbu, stává se pojištěncem VZP a má se dostavit na klientské pracoviště vyplnit evidenční list.

Povinnosti má stejné jako každý jiný pojištěnec – musí se přihlásit, plnit oznamovací povinnost, platit pojistné atd.

Komerční zdravotní pojištění cizinců se řídí podle uzavřené smlouvy a pojistných podmínek jednotlivých pojistných produktů, které vycházejí z platného znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Ve většině případů nejsou komerční pojišťovny povinny zohlednit případnou nadbytečnost pojištění (např. zde po získání trvalého pobytu), avšak postup při vracení nespotřebované části pojistného je u jednotlivých pojišťoven rozdílný. Veškerá ujednání záleží na konkrétních dohodnutých podmínkách.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí