částečný úvazek + OSVČ - pojistné

 4. 1. 2010 | OSVČ, zaměstnanec

otazka-tydne

Mám příjem ze zaměstnání, kde jsem na částečný úvazek (7 000 Kč). Také podnikám, ale tento příjem je nepravidelný, a tak jej beru jako vedlejší a neplatím zálohy na pojistné. Prý ale pojistné alespoň v minimální výši platit musím. Je to pravda?

Ano, je to pravda. Můžete si ale vybrat: při uvedeném souběhu musíte platit pojistné v minimální výši buď jako zaměstnanec, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Podle zákona OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Zákon ale také říká, že minimální vyměřovací základ neplatí pro OSVČ, která je současně zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Ten se odvíjí od minimální mzdy. Takže pokud jako zaměstnanec neodvedete pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu, platí pro vás minimální základ jako pro OSVČ.

Osoba, která má příjmy ze zaměstnání i ze samostatné výdělečné činnosti a platí pro ni minimální vyměřovací základ, jej musí dodržet a musí odvést pojistné alespoň v minimální výši. Při souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti se vyměřovací základy vypočtené z příjmů dosažených v zaměstnání a samostatnou výdělečnou činností nesčítají. To znamená, že osoba, jejíž vyměřovací základ dosažený samostatnou výdělečnou činností i vyměřovací základ ze zaměstnání bude nižší než zákonem stanovené minimum, musí odvést pojistné alespoň v minimální výši, a to buď v zaměstnání, nebo jako osoba samostatné výdělečné činná.

Pokud pracujete na zkrácený úvazek s příjmem 7 000 Kč měsíčně a o své samostatné výdělečné činnosti prohlásíte, že není hlavním zdrojem vašich příjmů, nemusíte hradit jako OSVČ zálohy na pojistné. OSVČ může prohlásit, že příjem ze samostatné výdělečné činnosti není hlavním zdrojem příjmů, i pokud jsou její příjmy ze zaměstnání nižší než ty ze samostatné výdělečné činnosti – např. v případě, že má další příjmy, které spolu s příjmy ze zaměstnání považuje sama za hlavní zdroj svého příjmu. V takovém případě jste však povinen dodržet minimální vyměřovací základ v zaměstnání a prostřednictvím svého zaměstnavatele doplatit pojistné do minima. Pojistné ze samostatné výdělečné činnosti uhradíte po podání Přehledu o výši daňového základu podle skutečně dosaženého daňového základu

Pokud byste se rozhodl hradit zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu jako osoba samostatně výdělečně činná, nemusel byste naopak v zaměstnání dodržet minimální vyměřovací základ a pojistné v zaměstnání by bylo odvedeno ze skutečného příjmu.