Otázka týdne

Nedostala jsem se na vysokou školu, ale naskytla se mi možnost pobývat u známých v Anglii jako au-pair a navštěvovat tam kurzy angličtiny. Příští rok se chci vrátit domů a zkusit zase přijímačky. Jak to bude s mým zdravotním pojištěním a úhradou zdravotní péče, kterou bych v Anglii případně potřebovala?

Ještě před výjezdem byste si měla ověřit, zda vaše práce jako au-pair bude mít náležitosti zaměstnání (výdělečné činnosti). V takovém případě byste platila, resp. zaměstnavatel by za vás platil pojištění. Vzhledem k tomu, že budete jako au-pair u známých, nemusí tomu tak být, navíc v některých státech tento typ práce není považován za výkon výdělečné činnosti, podléhající povinnému pojištění.

Za předpokladu, že byste jako au-pair byla účastna tamního zákonného systému sociálního a zdravotního zabezpečení, vztahovaly by se na vás předpisy státu, na jehož území pracujete. Průkaz zdravotního pojištění byste měla britský a na jeho základě a podle tamních podmínek byste měla zajištěnou případnou zdravotní péči. Situaci ale musíte předem oznámit své české zdravotní pojišťovně a také musíte odevzdat svůj český průkaz pojištěnce.

Pokud se na vás při pobytu v Anglii nebude tamní systém pojištění vztahovat, budete nadále povinně účastna českého systému veřejného zdravotního pojištění. Statut studenta, za kterého by hradil pojistné stát, nyní nemáte, takže byste si musela hradit pojistné jako takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Do Anglie pak vycestujete vybavena svým českým průkazem pojištěnce (EHIC) a na jeho základě tam budete mít nárok na poskytnutí veškeré lékařsky nezbytné zdravotní péče na účet své české pojišťovny, ovšem za stejných podmínek (spoluúčast apod.) jako tamní pojištěnci.

Máte také možnost přerušit svoji účast v českém systému veřejného zdravotního pojištění na základě dlouhodobého pobytu v zahraničí (platí pro pobyt delší než 6 měsíců). Podmínkou ale je, že po dobu pobytu musíte být v Anglii zdravotně pojištěna (na základě své výdělečné činnosti nebo komerčně) a po návratu musíte toto pojištění své zdravotní pojišťovně doložit. Při odhlášení odevzdáte český EHIC a až do opětovného přihlášení nebudete mít nárok na hrazení nákladů ze strany české zdravotní pojišťovny (ani v Anglii, ani v Česku, byla byste kryta britským pojištěním).

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí