Podpora zdravého životního stylu

Podpora zdravého životního styluVšeobecná zdravotní pojišťovna má zájem na zdraví společnosti; vychováváme občany k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. Velká část našich výhod a příspěvků nějak oceňuje klienty, kteří dbají aktivně o své zdraví.

Pořádáme edukativní akce a osvětové projekty, jejichž cílem je poskytnout občanům maximum informací pro péči o zdraví (akce zaměřené na výchovu občanů k zodpovědnosti ke svému zdraví).

Každoročně se také účastníme řady kulturních, společenských a sportovních akcí, na nichž pracovnice pojišťovny v mobilních stáncích nabízejí zájemcům měření základních těsných hodnot (tlak, tep, obsah tuku v těle, hladina cukru v krvi apod.). O akcích průběžně informujeme v rámci aktualit na našem webu.

VZP podporuje rovněž sportovní aktivity pro zdravý životní styl, zejména aktivity zaměřené na rodiny s dětmi, mladistvé a amatérské sportovce. Příkladem může být náborový festival sportu pro děti Sporťáček, kde si děti můžou vyzkoušet nejrůznější sporty a na základě toho se rozhodnout, který jim bude nejvíc vyhovovat a kterému se chtějí věnovat. Z dalších větších akcí v roce 2017 můžeme jmenovat sérii běžeckých závodů po celé ČR pro začínající a mírně pokročilé běžce RUNGO.cz, seriál cyklistických závodů pro děti od 2 do 14 let SpinFit Dětský MTB cup, nebo seriál barevných běhů RUN IN COLORS.

V rámci prevence onkologických onemocnění VZP opakovaně podporuje preventivní vyšetření kožních znamének u široké veřejnosti díky akci Stan proti melanomu. Jen v roce 2017 bylo ve Stanech vyšetřeno celkem 4 475 návštěvníků a celkem bylo objeveno 151 zhoubných kožních nádorů.

Mnohé aktivity, na nichž se VZP již dříve podílela, byly určeny hlavně dětem a teenagerům, a protože se jim opravdu líbily, lze doufat, že se jejich vliv pozitivně projeví na zdravotním stavu české populace.

VZP byla například hlavním partnerem celostátního preventivního programu Žij zdravě a jeho "dětské složky" nazvané YesNeYes. Cílem celé edukační kampaně, financované z fondu prevence VZP, bylo zvýšit povědomí české veřejnosti o obezitě jako vážném celospolečenském problému, který má značné zdravotní důsledky, a přispět ke změně chování českého obyvatelstva ve smyslu tzv. Rovnice zdravého života: lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít. VZP pomáhala také při rozjezdu populární soutěže O nejlepší školní oběd, kterou pořádala spolu se Společností pro výživu jako propagaci zdravého stravování dětí. Na řadu základních škol po celé republice také zavítaly Jízdy YesNeYes – roadshow o zdravém životním stylu. Akce se zábavným programem plným sportu, tance, vaření a poutavých informací dětem zábavnou formou ukázaly, že zdraví je nutné dlouhodobě podporovat racionální stravou a pravidelným sportováním.

drogám ne

Se zdravým životním stylem úzce souvisí i projekt „Řekni drogám NE!“, jehož cílem je snížit rozsah užívání drog v rizikové populaci dětí a dospívající mládeže a tím také snížit výdaje na léčbu závislostí a s nimi souvisejících onemocnění. Komponované pořady „Řekni drogám NE!“, určené žákům a studentům všech typů škol od 10 do 19 let, byly zaměřeny jak na prevenci vzniku závislostí, zejména na prevenci obecné drogové problematiky, tak i na širší tematické okruhy rizikových oblastí např. kriminalitu, sexuálně přenosné a jiné nemoci spojené s užíváním drog. Součástí programu byla vždy vystoupení předních odborníků zabývajících se problematikou závislostí, kteří s posluchači diskutovali a také odpovídali na jejich ústní i písemné dotazy. Od devadesátých let tak odborníci na drogovou závislost již oslovili více než milion dětí ze základních a středních škol.

Několik let se VZP účastnila také preventivního programu určeného hlavně školním dětem Obezita není náhoda a Rakovina není náhoda a ve spolupráci s Ligou proti rakovině se opakovaně podílela na pořádání edukativní road-show "Každý svého zdraví strůjcem" na téma prevence rakoviny.

V roce 2013 VZP nabídla svým klientům preventivní edukační kampaň Aktivní diabetik, zaměřenou na zlepšení životního stylu diabetiků ve věku nad 50 let. Cílem kampaně bylo podpořit léčbu diabetika vhodně zvoleným pohybem (nordic walking, plavání, cvičení, atd.), správným stravováním (malé porce častěji, dostatečné množství bílkovin, omezení tuků, dostatek vitamínů atd.) a pozitivním přístupem. Součástí kampaně byly i internetové stránky www.aktivnidiabetik.cz.