Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictvíVážíme si dobrovolnické pomoci. Společenská zodpovědnost našich zaměstnanců se projevuje při četných dobrovolnických aktivitách. Našim cílem je mít kvalitní firemní kulturu a společensky zodpovědné zaměstnance. Naši zaměstnanci spontánně organizují a realizují řadu projektů podpory z vlastních zdrojů a na základě vlastní aktivity.

Například při desetidenní charitativní akci Teribear hýbe Prahou, kterou organizuje Nadace Terezy Maxové, naběhali členové týmu VZP běžci od 9. do 16. září 2017 na pražském Vítkově přesně 3 600 kilometrů, což představuje rovných 180 tisíc korun pro charitu. Akce se zúčastnilo 465 týmů a VZP běžci obsadili krásné páté místo; tři zástupci VZP se dokonce dostali do první stovky mezi jednotlivci. Přihlásit se do týmu mohli všichni zaměstnanci pojišťovny a jejich rodinní příslušníci či známí, kteří měli možnost, čas a chuť na pražský okruh vyrazit. Jejich počet se nakonec zastavil na čísle 123. Celkový výnos z desetidenního běhu přesáhl 11 milionů korun, které jsou určeny na pomoc dětem, maminkám a rodinám v obtížných životních situacích.

Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

 • Den žlutých kvítků na pobočkách VZP
  Pobočky VZP v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina se již tradičně zapojují do celonárodní "květinkové" sbírky Ligy proti rakovině Praha, a to nejen tím, že si sami zakoupí symbolický žlutý kvítek měsíčku lékařského. V prostorách pracovišť VZP zároveň mají klienti možnost přímo si zakoupit tento symbol boje proti rakovině. Prodejem kytiček i vlastními příspěvky zdejší zaměstnanci VZP přidali k výtěžku sbírky v roce 2017 více než 40 tisíc korun. Regionální pobočka Brno se sbírky účastní pravidelně od roku 2012 a za tuto dobu přispěla na onkologickou prevenci částkou téměř 185 000 korun. Vybrané finance jsou vždy zaslány Lize proti rakovině a použity na nádorovou prevenci, zvyšování kvality života onkologických pacientů, podporu výzkumu a lepší vybavenost onkologických pracovišť.
 • Sbírky pro Domov svaté Agáty
  Kolegyně z klientského pracoviště VZP v Břeclavi pomáhají Domovu svaté Agáty. Ten slouží především maminkám a tatínkům s malými dětmi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Ve VZP pro ně dvakrát ročně organizují sbírku oblečení a hraček, během které se v kanceláři nahromadí vždy stovky užitečných dárků, někteří věnují domovu i nějaké peníze, a tak se mohly koupit dětem třeba i kolekce na vánoční stromek nebo v létě míče.
 • Umíme pomáhat – dobrovolnický den v Barevném světě 
  12 zaměstnanců odboru služeb klientů regionální pobočky Brno vyměnilo 21. května 2013 svá pracoviště za prostory v Denním centru Barevný svět v Třebíči. Třebíčský stacionář poskytuje zázemí klientům s mentálním postižením. V rámci dobrovolnické činnosti se pracovníci VZP zapojili do mytí oken a prací na zahradě. S třebíčským centrem regionální pobočka chce spolupracovat i nadále.
 • Pomoc Dětskému domovu Jílová
  V Brně se rádi baví a soutěží, a tak se tamní zaměstnanci VZP pravidelně účastní různých amatérských sportovních klání. Na „Setkání bez hranic“ v Kohoutovickém aquaparku v říjnu 2012 si družstvo VZP vylosovalo jako svého partnera do plaveckých soutěží družstvo dětí z dětského domova Jílová. A setkávají se s nimi dodnes. Zcela spontánně se totiž začali zajímat o to, jak se dětem v tomto domově žije, co jim schází. Tenkrát se od vychovatelů dozvěděli, že z finančních důvodů nemohou dětem pořídit vybavení na zimní sporty. A bylo rozhodnuto. Pracovníci VZP v Brně uspořádali sbírku sportovního vybavení a ošacení. Šatna klientského pracoviště byla za týden od rozeslání sbírkového e-mailu plná bruslí, sáněk, bobů, tašek se zimními věcmi a dalšího vybavení. Všechno pak naložili do auta a odvezli do dětského domova. Tím to ale neskončilo – kolegové a kolegyně stále nosí pro děti různé dárky, sportovní vybavení, pastelky či sladkosti.
 • Brýle pro Afriku
  Zaměstnanci brněnské pobočky VZP se v roce 2012 připojili k akci „Brýle pro Afriku“. Ač se to možná na první pohled nezdá, oční vady představují pro chudé Afričany opravdový problém. Běžná cena brýlí odpovídá například ve Středoafrické republice průměrnému ročnímu platu, a porucha zraku tak mnoha lidem brání v plnohodnotném životě. Děti nemají možnost získat vzdělání a dospělí nenajdou odpovídající zaměstnání.
 • Pomoc těm nejslabším
  V roce 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, se do nejrůznějších aktivit zapojila řada pracovníků VZP. Pod heslem „Nejsme lhostejní“ v dubnu 2011 uspořádali na Vysočině zaměstnanci VZP mezi sebou sbírku na pomoc dětskému domovu, během níž vybrali přes 40 tisíc korun. Adresátem pomoci se stal Dětský domov v Kamenici nad Lipou, v němž jsou umístěny děti od svého narození do 6 let věku.

Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj

 • Srdíčkové dny
  V rámci působnosti Regionální pobočky Hradec Králové spolupracujeme od roku 2014 s obecně prospěšnou společností Život dětem. Sbírky jsou určeny na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou v domácí péči svých rodičů. Zaměstnanci jednotlivých klientských pracovišť VZP přispívají zakoupením výrobků společnosti. Výtěžek je věnován na nákup různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek k usnadnění celodenní péče o těžce handicapované děti.
 • Fair Play Business Run
  V roce 2015 se zaměstnanci pobočky v Hradci Králové přidali k firemním týmům z celé České republiky a převzali štafetu Fair Play Business Run. Jedenáct se jich kolektivně vydalo na trať dlouhou 5,8 kilometrů, aby udělali něco pro své zdraví a prostřednictvím startovného přispěli na sportovní asistenty pro lidi s hendikepem. Cílem této charitativní štafety firemních týmů je běh využít nikoli jako sportovní disciplínu, kde jde o kilometry a čas, ale jako příjemnou týmovou aktivitu, díky které mohou firemní týmy společně a přes své pracovní vytížení podpořit svůj zdravý životní styl a firemní kulturu Fair Play Business.
 • Den pro děti ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
  Od června roku 2014 dochází  zaměstnankyně Odboru služeb klientům mezi děti na oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zde tráví čas s nejmenšími pacienty soutěžemi, hádankami nebo čtením pohádek a příběhů, a tím jim alespoň na chvíli vyplní čas, který v nemocnici tak pomalu utíká a zpříjemní jim pobyt mimo domov. Dětem nikdy nezapomenou přinést drobnou pozornost.
 • Besedy pro zdravotně postiženými
  Zástupci pojišťovny v Pardubickém kraji se pravidelně účastní besed v zařízeních, která sdružují zdravotně postižené a pomáhají jim orientovat se v problematice zdravotní péče.
 • Chráněná krajinná oblast Železné hory
  Zaměstnanci poboček Královéhradeckého a Pardubického kraje se v září 2013 aktivně podíleli na úklidu a čištění tůní v oblasti Zubří. Povrchovými úpravami ploch napomohli k rozšíření populace vřesu obecného, odstranili také náletové dřeviny a vytvořili drobnou mokřadní plochu pro podporu populací obojživelníků. Vysloužili si i poděkování Správy CHKO Železné hory.
 • Humanitární akce Sbírat lékárničky se vyplatí
  V roce 2011 jsme se na pobočce Královéhradeckého kraje zúčastnili sbírky obvazového materiálu z autolékárniček, které neodpovídají vyhlášce, pro humanitární organizaci Adra.
 • Sbírka „Přineste mobil, podpořte strážce pralesa“
  Sbírkou se zaměstnanci VZP v roce 2011 připojili ke společnému projektu českých zoologických zahrad a společnosti REMA Systém. Každý odevzdaný mobilní telefon znamenal 10 Kč na nákup potřebného vybavení pro strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Satelitní telefony, stany nebo boty usnadní strážcům pohyb a pobyt v terénu a tím účinnější ochranu goril i jiných zvířat před pytláky.
 • Firemní dobrovolnictví pro Kuks
  Díky dobrovolníkům, zaměstnancům královéhradecké pobočky VZP, proběhla v roce 2010 úprava zahrady i vnitřních prostor hospitalu.
 • Povodně 2010
  Naši zaměstnanci - dobrovolníci se aktivně podíleli na odklízení následků povodní v poničené Chrastavě na Liberecku.

Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

 • Pomoc pro Žákovický les
  Pracovníci klientských pracovišť VZP v Olomouci, Prostějově, Šumperku a Přerově se v roce 2014 zapojili do akce nazvané Vrátíme, co lesu dlužíme. Rozhodli se pomoci lesu v katastru obce Žákovice v Olomouckém kraji. Na začátku října opustili kanceláře a počítače, vyměnili je za srpy a nůžky, a vypravili se osvobodit stovky mladých doubků od trávy a náletů. Během vyhrazené doby stihli ošetřit asi dva tisíce stromků.
 • Stromy pro Ostravu
  Desítky zaměstnanců z Městské nemocnice Ostrava, Všeobecné zdravotní pojišťovny – Regionální pobočky Ostrava, Policie ČR a České televize společně vysázely stovky stromů. Akce se konala 5. dubna 2014 v Bělském lese. Toto veřejně prospěšné setkání proběhlo v rámci projektu „Zalesňování porostů v majetku Statutárního města Ostravy“ a jednalo se již o druhý ročník této akce; první proběhl 12. října 2013. Vysazeno bylo 900 kusů buků v horní části Bělského lesa.
 • Dar pro Sociální šatník ADRA
  Karviná je město, které trápí nárůst počtu nezaměstaných, sociálně slabých a osob bez domova. Proto se pracovnice klientského pracoviště VZP rozhodly pomoci, a to prostřednictvím sociálního šatníku ADRA. Sociální šatník ADRA nabízí materiální pomoc pro sociálně slabé a lidi bez domova z města Karviná a jeho okolí. Vyřadily doma nepotřebné ošacení, hrnce, dětské hračky, obuv apod. a všechny věci, které se sešly, pak putovaly do sociálního šatníku.
 • Podpora nadací věnujících se dětem
  Kolektiv klientského pracoviště VZP v Opavě se v roce 2014 rozhodl podpořit nadační fondy věnující se dětem, konkrétně Nadaci Terezy Maxové dětem. Zakoupili si hrníčky TeriBear Nadace Terezy Maxové dětem (samozřejmě v červenobílém provedení, takže se jejich design hodí do interiéru pracoviště VZP) a náramky s medvídkem. Další finanční prostředky putovaly ve prospěch organizace DOGMA – sdružení pro soužití člověka se psem a zvířaty, které se zaměřuje mj. na canisterapii a zooterapii cílenou na děti.
 • Zaměřeno na seniory
  V Novém Jičíně se již od roku 2013 zaměřili na seniory, jako na skupinu, která si zaslouží zvýšenou pozornost. Snahou je zamezit zneužívání důvěřivosti této skupiny obyvatel. Pracovníci klientského pracoviště navštěvují různá sdružení seniorů jak v Novém Jičíně, tak i v dalších městech, např. v Kopřivnici a Příboře. Hlavním přínosem těchto aktivit je nejen zlepšení informovanosti seniorů v oblasti zdravotního pojištění, ale i zvýšení jejich schopnosti poradit si v různých životních situacích.
 • Spolupráce se Svazem postižených civilizačními chorobami
  Ve Vsetíně navázali v roce 2013 spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami (SPCCH), konkrétně Základní organizací ONKO-DUHA Vsetín. Organizace nabízí odborné rehabilitační a rekondiční programy, soustředí se na začleňování osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů do společnosti a zabývá se prevencí civilizačních onemocnění. Zejména starší či nemocní klienti se tak dostanou k informacím o činnosti VZP, na každé akci jim pracovnice VZP navíc uspořádají i malou přednášku a odpovídají na dotazy nebo měří krevní tlak.
 • Spolupráce s kluby onkologicky nemocných
  Klientské pracoviště VZP ve Frýdku-Místku spolupracuje s onkologickými kluby Moravskoslezského kraje, které sdružují pacienty, kteří se léčí či prodělali rakovinu. Pracovníci VZP je navštěvují při jejich setkáních, informují je o novinkách a důležitých změnách v oblasti zdravotního pojištění i o možnostech čerpání výhod VZP. Zároveň jsou klienti klubu zváni na akce pořádané VZP, jako jsou již zavedené pochody pro seniory, dny zdraví či dny sociálních služeb.
 • OS Život pro děti
  Od roku 2013 spolupracuje VZP v Uherském Hradišti s nadací OS Život pro děti, která se snaží zpříjemnit život rodinám dětí onkologicky nemocných, mj. organizováním rehabilitačních a regeneračních pobytů pro děti, které jsou po náročné léčbě. Sdružení OS Život pro děti pořádá každoročně i charitativní tour na kolech, jejíž výtěžek pomáhá OS Život pro děti při organizaci dalších rekondičních pobytů.
 • Pomoc těm nejslabším
  V roce 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, se do nejrůznějších aktivit zapojila řada pracovníků VZP. Ve Zlíně se rozhodli v rámci firemního dobrovolnictví pomáhat seniorům a osamělým, nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Projekt "Pojďte s námi pomáhat dětem" odstartovali v březnu pomocí při jarním úklidu zahrady Dětského centra ve Zlíně. Pomoc dobrovolníků ze vsetínské pobočky se zase zaměřila na úpravy zahrady kojeneckého centra ve Valašském Meziříčí a dětského domova a základní školy v Liptále.

Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj

 • Sbírka na kabelkový veletrh
  Na Kabelkový veletrh v září 2017 darovali zaměstnanci RP Plzeň 77 kabelek a 74 knížek. Příležitost probrat své šatníky využili na všech pracovištích v regionu a přispěli tak k úspěchu sbírky na podporu talentovaných dětí.
 • Podpora ÚSP Nováček
  V listopadu 2015 kolegové z plzeňské pobočky VZP vyrazili na charitativní módní přehlídku na podporu Domu pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Nováček v Plzni, jejíž součástí byla dražba. I díky nim se vybraná částka pro Nováčka zvýšila o 6 100 korun. O pár dnů později přijeli za dětmi z DOZP Nováček znovu, to aby jim nadělili dárky v převlečení za Mikuláše, anděla a čerta. Zaměstnanci klientského pracoviště VZP v Plzni se zapojili i do sběru plastových víček pro ÚSP.
 • Pomáháme dětem
  V roce 2014 navázalo písecké klientské pracoviště VZP spolupráci s 11. Mateřskou školou Písek-Hradiště a také se sdružením DIACEL, které pomáhá dětem s diabetem a celiakií. Díky tomu se např. v prostorách haly klientského pracoviště VZP v Písku uskutečnila výstava prací dětí ze spřátelené MŠ s názvem Zdravé zoubky - poděl se o úsměv. Ve spolupráci s touto MŠ také pracovníci VZP sbírají plastová víčka.
 • Svaz diabetiků
  Organizujeme bezplatné měření hladiny glykémie v krvi, cholesterolu a měření TK.
 • Povodně 2013
  Zástupci VZP předali na konci července symbolické šeky v hodnotě 111 111 Kč starostům obcí České Kopisty (Ústecký kraj) a Putim (Jihočeský kraj). Peníze putovaly do zaplavených oblastí z interní sbírky zaměstnanců, kterou VZP vyhlásila na pomoc postiženým letošní povodní ve spolupráci s odborovou organizací pojišťovny.

Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj

 • Předvánoční sbírka pro Azylový dům
  Každoročně pořádají zaměstnanci pražské pobočky VZP v adventní době předvánoční sbírku pro Azylový dům sv. Terezie v Karlíně, resp. pro lidi bez domova, kterým Azylový dům sv. Terezie pomáhá.
 • Dítě a kůň
  Svou dobrovolnou činností podporují zaměstnanci VZP činnost občanského sdružení Dítě a kůň – Sdružení pro hipoterapii, které mj. zajišťuje prostřednictvím speciálně připraveného koně terapii pro zdravotně postižené osoby. V Hipocentru v Miskovicích u Kutné Hory se 4. října 2014 v rámci Ekodne, který organizace pořádá, sešlo šest našich kolegů, aby pomohli s údržbou pomůcek a jízdárny pro hiporehabilitaci, s čištěním pastviny v ekologickém sadu, s úklidem stájí a boxů pro zvířata a také s administrativní přípravou podkladů pro ekologické, preventivní a výchovné programy pro děti.
 • Sbírka na znovuobnovení střediska dárců krve
  Pracovnice klientského pracoviště VZP v Mělníku v roce 2014 chtěly přispět k obnovení zrušeného odběrového místa v Mělníku, ale ne chodit s pokladničkou po městě a žádat někoho o peníze. A tak se rozhodly, že peníze vydělají vlastním přičiněním. Část výdělku byla výsledkem vlastní "kreativní" činnosti. Napekly a pak nabídly kolegům z pobočky, že si u nich mohou zakoupit domácí zákusek ke kávě. Cena stanovena nebyla a na každém bylo rozhodnutí, kolik vhodí do kasičky. Podařilo se tak nastřádat 3 000 Kč. Další část financí získaly sběrem papíru.
 • Nákup potravin pro Potravinovou banku
  Pracovnice berounského klientského pracoviště zaujal v roce 2014 projekt „Potravinová banka“, který pomáhá řadě neziskových organizací, dětských domovů, azylových domů apod. Na nákup potravin použily peníze ze společného fondu, do kterého průběžně všechny přispívají a který slouží pro mimořádné společné výdaje. Nakoupené potraviny – mouku, těstoviny, rýži, ovocné sirupy a další trvanlivé zboží – pak předaly prostřednictvím Českobratrské církve evangelické, která od roku 2014 v Berouně sbírky pro Potravinovou banku Praha organizuje.

Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj

 • Pomoc Dětskému centru Klaudiánovy nemocnice
  Na jedné z marketingových akcí v jablonecké nemocnici se kolegyně z klientského pracoviště VZP seznámily s klauny z neziskové organizace Zdravotní klaun. Ti mimo jiné navštěvují i Dětské centrum při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, kde jsou malé děti do tří let, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. A tak se ve VZP rozhodli pro malé děti uspořádat před Vánoci 2015 sbírku hraček a oblečení. Výsledkem sbírky organizované i přes sociální sítě byla spousta oblečení a hraček, které se ani nemohly vejít do auta.
 • Podpora Domova Maxov
  V listopadu 2013 podpořili zaměstnanci jablonecké pobočky charitativní akci „Zumba maraton“ ve Smržovce. Tato akce byla uspořádána na podporu Domova Maxov, kde žije 62 dospělých lidí s mentálním postižením. Již při plánování této akce vnímali, že se nebude jednat jen o jednorázovou podporu tohoto zařízení. A to se potvrdilo. Následně zorganizovali a společně s klienty Domova absolvovali celou řadu aktivit a spolupráce s Domovem se stala přirozenou součástí jejich života. Organizují a finančně podporují akce, na kterých je prezentována činnost Domova a nabízeny výrobky jeho klientů z chráněných dílen, s obyvateli Domova rovněž tráví společně volný čas a učí se poznávat jejich potřeby a zájmy.
 • Povodně 2013
  Zástupci VZP předali na konci července symbolické šeky v hodnotě 111 111 Kč starostům obcí České Kopisty (Ústecký kraj) a Putim (Jihočeský kraj). Peníze putovaly do zaplavených oblastí z interní sbírky zaměstnanců, kterou VZP vyhlásila na pomoc postiženým letošní povodní ve spolupráci s odborovou organizací pojišťovny.
 • Povodně 2010
  Léto 2010 znamenalo pro řadu obyvatel severních Čech katastrofu. Ničivé povodně je připravily o střechu nad hlavou i osobní věci. Aby se mohli rodiče plně věnovat odklízení následků povodní, zajistily Ústecký a Liberecký kraj pro jejich děti zdarma pobyt v Chorvatsku. VZP vypravila 2 autobusy dětí z rodin postižených povodněmi a zaměstnanci VZP pomáhali i ve svém volném čase při zajištění potřebné dokumentace (cestovní pasy, fotografie apod.)