Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách VZP ČR jsou uveřejňovány v profilu zadavatele v elektronickém nástroji Tenderarena. Jak s nástrojem pracovat najdete na webových stránkách www.tenderarena.cz v sekci Nápověda.

Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu či podlimitních veřejných zakázkách zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou případně uveřejňovány v profilu zadavatele pro elektronické tržiště, pokud je v souladu s právními předpisy zvolena realizace zadávacího řízení na elektronickém tržišti.

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Zadavatel je  povinen zřídit „profil zadavatele“ na základě § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.