Jste zde:

Marketingová komise pro posuzování žádostí o partnerství či příspěvky

Komise projednává a posuzuje došlé žádostí externích subjektů o marketingovou spolupráci. Jedná se zejména o  marketingové akce a projekty cílené na pojištěnce VZP ČR. Komise posoudí žádost podle jejího obsahu především ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Komise posuzuje věcný a finanční rámec každé jednotlivé žádosti. Posuzovaná žádost musí být předložena v jednotné formě dle Vzorového formuláře žádosti o partnerství či příspěvky (všechna pole jsou povinná). Podmínkou pro spolupráci jsou vyrovnané závazky žadatele vůči VZP ČR ke dni podpisu smlouvy/objednávky.

Své žádosti zasílejte poštou na adresu: VZP ČR, ÚSK – marketingová komise, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 nebo na emailovou adresu: marketingovakomise@vzp.cz do 30. 4. 2017 (do 13hod) pro projekty plánované na druhé pololetí roku 2017.

Ke stažení