Jste zde:

Marketingová komise pro posuzování žádostí o partnerství či příspěvky

Komise projednává a posuzuje došlé žádostí externích subjektů o marketingovou spolupráci. Jedná se zejména o  marketingové akce a projekty cílené na pojištěnce VZP ČR. Komise posoudí žádost podle jejího obsahu především ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Lhůta pro podávání žádostí k projektům plánovaným na rok 2017 byla již ukončena. O zahájení příjmu žádostí pro projekty plánované na první pololetí 2018 vás budeme informovat. Sledujte prosím nadále naše webové stránky.