Výtah z organizačního řádu VZP ČR

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Všeobecná ustanovení

1.1.1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky byla zřízena zákonem ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky ze dne 6. prosince 1991 s účinností od 1. ledna 1992 (dále jen zákon č. 551/1991 Sb.). Sídlem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen "Pojišťovna" nebo „VZP ČR“) je Praha.

1.1.2. Pojišťovna provádí veřejné zdravotní pojištění, na jehož základě je poskytována pojištěncům zdravotní péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním v rozsahu stanoveném zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.3. Pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Část III.

REGIONÁLNÍ  POBOČKY (RP)

3. 1. Úvodní ustanovení

3.1.1. Regionální pobočky VZP ČR provádějí veřejné zdravotní pojištění v rámci své územní působnosti v souladu se zákony č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vykonávají činnosti jménem VZP ČR v rozsahu pravomocí a kompetencí svěřených jí Organizačním řádem VZP ČR a vnitřním předpisem VZP ČR. 

3.1.2. Regionální pobočky nejsou samostatnými právnickými osobami.

3.1.3.  Regionální pobočky a jejich názvy:

  1. Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj
  2. Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj
  3. Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj
  4. Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj
  5. Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
  6. Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

3.1.4. Součástí regionální pobočky jsou klientská pracoviště.