Rozhodčí orgán VZP ČR

předsedkyně:                                 

 • JUDr. Hana Hynková - zástupce VZP ČR

místopředseda:                              

 • MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA - zástupce Správní rady Pojišťovny

členové:

za Správní radu Pojišťovny

 • MUDr. Milan Brázdil
 • Mgr. Filip Vrubel
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

za Dozorčí radu Pojišťovny            

 • Mgr. Roman Sklenák
 • MUDr. Jiří Mašek
 • Ing. Jakob Haas

za MZ ČR                                       

 • Ing. Hana Semínová

za MF ČR                                       

 • Mgr. Martin Škrobánek

za MPSV ČR                                  

 • Ing. Květoslava Cimlerová